ban3
Szpital Powiatowy w Limanowej > Czytnik aktualności

Nowy Blok Operacyjny otwarty!

20 Października 2010 r. to historyczna data w dziejach Szpitala Powiatowego w Limanowej.  W tym dniu dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego Bloku Operacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej.

W uroczystościach uczestniczyło wielu wspaniałych gości. Swoją obecnością zaszczycił nas Stanisław Sorys Wicewojewoda Małopolski, Urszula Nowogórska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, obecni byli również Grzegorz Biedroń oraz Stanisław Dębski - Radni Województwa Małopolskiego. W imieniu Bronisława Dutki Posła na Sejm RP przybył Mirosław Zygmunt Dyrektor Biura Poselskiego Posła.

Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Limanowskiego. Obecny był Jan Puchała Starosta Limanowski, Jacenty Musiał Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, jak również Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego Bolesław Żaba, Jan Więcek oraz Stanisław Piegza. Miasto Limanowa reprezentował Marek Czeczótka Burmistrz Miasta Limanowa.

W uroczystościach licznie uczestniczyli także członkowie Rady Społecznej Szpitala, dyrektorzy szpitali zaprzyjaźnionych,  jak również Ordynatorzy, Pielęgniarki Odziałowe oraz personel medyczny Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Wśród gości obecni byli również przedstawiciele wykonawcy obiektu Sławomir Niewiadomski Prezes Grupy 3J S.A. wraz z Bohdanem Kozakiem Dyrektorem Centrum Regionalnego Południe Grupy 3J S.A.

Uroczystości otwarcia bloku rozpoczął Dariusz Socha Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej, który w swym przemówieniu przedstawił krótko osiągnięcia szpitala, takie jak liczne przeprowadzone inwestycje, remonty, czy zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego. „Szpital Powiatowy
w Limanowej jest jednym z nielicznych, który nieustannie prowadzi inwestycje, w którym coś się dzieje i który jest szpitalem dochodowym. Nasz Szpital nie ma długu, a za rok 2009 uzyskaliśmy dochód
w wysokości około 4 mln zł (…)
mówił Dyrektor Szpitala. (…)Od chwili, gdy objąłem stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej zawsze starałem się, by działania moje i całego personelu zmierzały do poprawy warunków i komfortu leczenia mieszkańców naszego powiatu.”

Dyrektor szczególne słowa podziękowania skierował do wszystkich osób zaangażowanych
w realizację budowy bloku operacyjnego, gdyż tylko dzięki wspaniałej współpracy z wszystkimi udało się osiągnąć sukces jakim jest powstanie nowego bloku. (…)Pragnę podziękować wszystkim osobom, które miały udział w realizacji tego przedsięwzięcia(…) Chcę podziękować wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, administracji, związkom zawodowym, służbom pomocniczym i działowi technicznemu, który włożył w tę inwestycję całe serce.(…).

O ogromnym znaczeniu inwestycji zarówno dla personelu szpitala, jak i  jego pacjentów mówił także dr n. med. Ryszard Dominik Dyrektor ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Limanowej (…)poprawi się, komfort pracy lekarzy, a przede wszystkim poprawą się warunki dla pacjenta, który jest najważniejszy”.

Dyrektor Dariusz Socha dziękował także Zarządowi Województwa Małopolskiego, dzięki którego poparciu szpital uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 6 mln zł, jak również Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszuli Nowogórskiej oraz Radnym Województwa Małopolskiego, którzy lobbowali na rzecz tej inwestycji.

Dyrektor słowa podziękowania skierował także do Jana Puchały Starosty Limanowskiego za jego osobiste zaangażowanie w sprawy szpitala. (…) Szczególne wyrazy podziękowania pragnę złożyć na ręce Starosty Limanowskiego Jana Puchały za jego osobiste zaangażowanie w sprawy szpitala. Pragnę przypomnieć, że Zarząd Powiatu Limanowskiego jest jednostką nadzorującą szpital, jednak warto zaznaczyć, że zarząd obecnej kadencji nie tylko nadzoruje, ale przede wszystkim wspiera rozwój szpitala, poprzez dofinansowania, zakup sprzętu, czy pomoc w pozyskaniu środków unijnych. Za co Panu Staroście,  całemu Zarządowi i Radzie Powiatu Limanowskiego składam serdeczne podziękowania.”

Przemawiał również Starosta Limanowski Jan Puchała, który stwierdził, iż „Obecna bardzo dobra sytuacja szpitala i prowadzone tam inwestycje, to wynik dobrego zarządzania placówką przez poprzedniego dyrektora Antoniego Roga i obecnego Dariusza Sochę, jak i efekt wielu wyrzeczeń ze strony pracowników szpitala, za co należą im się ogromne podziękowania.(…)”. Praca samorządowa, to praca zespołowa, czyli składa się na to wiele czynników- w tym przypadku to przede wszystkim dyrekcja, to pracownicy szpitala, Członkowie Zarządu Powiatu i  to Rada Powiatu, która zatwierdza(…)-  mówił Jan Puchała.

Słowa uznania padły także z ust Stanisława Sorysa Wicewojewody Małopolskiego, który pogratulował Zarządowi Powiatu Limanowskiego, a przede wszystkim dyrekcji i personelowi Szpitala Powiatowego w Limanowej decyzji, które podejmują, by szpital miał zyski, gdyż decyzje te niejednokrotnie były i są niezwykle trudne. Jednak, jak stwierdził Wicewojewoda- decyzja o budowie bloku operacyjnego (…) to inwestycja w przyszłość. Stworzenie takich warunków to szansa na lepsze kontrakty, a więc i  lepszą przyszłość finansową szpitala jak i osób w nim  pracujących. (…).

Po przemówieniach symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Dariusz Socha Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej, Stanisław Sorys Wicewojewoda Małopolski, Jan Puchała Starosta Limanowski oraz Urszula Nowogórska Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego. Po przecięciu wstęgi poświęcenia bloku dokonał Ks. Janusz Bociek Kapelan Szpitala.

Na stronie http://www.radiokrakow.pl/www/home.nsf/ID/TMUR-8AJF4F możecie Państwo odsłuchać wypowiedź Dariusza Sochy Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej, a na stronie http://www.tv28.pl/wydarzenia/spoleczenstwo,245.html wywiad z Dyrektorem Szpitala i Starostą Limanowskim Janem Puchałą. 

Nowy Blok Operacyjny to parterowy, podpiwniczony budynek wybudowany na terenie parku szpitalnego. Powierzchnia bloku to około 500 m2 czyli 1/4 powierzchni parku. Nowy blok ze szpitalem połączony jest zewnętrzną windą, która umożliwi bezpieczny transport chorych na blok z oddziałów szpitala.

Wybudowany blok składa się z 3 sal operacyjnych o powierzchni 38m2 i 50 m2, sali wybudzeń  oraz  niezbędnego zaplecza takiego jak pomieszczenia przygotowania pacjentów do zabiegu, sale przygotowawcze personelu - wyposażone w stanowisko chirurgicznego mycia rąk, magazyny materiałów sterylnych, magazyny sprzętu i aparatury, magazyn brudnej bielizny, pomieszczenia porządkowe, wstępnego mycia, dezynfekcji, śluzy wejściowe, wyjściowe oraz przekazywania pacjenta, a także gabinety dla personelu wraz z węzłami sanitarnymi.

Projekt o wartości 11 160 883,26 zł uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 w wysokości 6 380 676,96 zł.

 

fot. Jakub Trojanowski

Wróć