Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

Przepisy prawne

Szpital

Diagnostyka laboratoryjna i mikrobiologiczna

Krwiolecznictwo

Leczenie stacjonarne i specjalistyczne, oddziały szpitala

Poradnie specjalistyczne

Pracownie rentgenowskie – RTG

Szpitalny odział ratunkowy SOR

Pacjenci

Ubezpieczenie

Lekarze

Doskonalenie zawodowe

Pielęgniarki i Polożne

Kształcenie

Samorząd pielęgniarek i polożnych

Pracownicy administarcyjni, techniczni, obsługi i gospodarczy

Apteka