Rak jelita grubego a obciążenia rodzinne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2021

Poprzednie artykuły zawierały informacje dotyczące polipów jelita grubego, niepokojących objawów oraz czynników ryzyka zachorowania na raka jelita grubego. W tej części dowiesz się więcej na temat obciążeń rodzinnych, które są wskazaniem do wykonania profilaktycznej kolonoskopii najczęściej jeszcze przed 50 rokiem życia.

Przypomnijmy! Rak jelita grubego jest jednym z trzech najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet; a zachorowalność  na tę chorobę systematycznie wzrasta. Każdego roku w Polsce rozpoznaje się raka jelita grubego u ok 18 tysięcy nowych chorych. Znajomość najczęstszych objawów nowotworu oraz symptomów alarmowych daje szansę na szybkie przeprowadzenie badań diagnostycznych i wykrycia guza na wczesnym etapie zaawansowania. Wczesna wykrywalność raka jelita grubego ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii i rokowania. Pacjenci z nowotworem rozpoznanym we wcześniejszych stopniach zaawansowania mają znacznie większe szanse na wyleczenie z choroby.

Dlatego też w Polsce od 2000 roku realizowany jest program badań przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Program polega na wykonywaniu jednorazowej kolonoskopii u osób bez objawów raka jelita grubego.Badania te wykonywane są u osób   w wieku 50–65 lat oraz 40–65 lat w przypadku dodatniego wywiadu rodzinnego w kierunku raka jelita grubego.

Wskazania do kolonoskopii w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór stanowi obciążający wywiad rodzinny. W zależności od zachorowania jakie wystąpiło w rodzinie, przyjmuje się następujące sposoby postępowania:

  • jeden krewny 1. stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego ≥ 60. roku życia — standardowy protokół badania przesiewowego, ale od 40. roku życia
  •  dwóch lub więcej krewnych 1. stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego ≥ 60. roku życia lub jeden krewny 1. stopnia z rozpoznanym rakiem jelita grubego < 60. roku życia — standardowy protokół badania przesiewowego od 40. roku życia lub 10 lat wcześniej niż postawienie diagnozy raka jelita grubego u najmłodszego krewnego
  •  wywiad w kierunku HNPCC (dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością) — od 20.–25. roku życia pełna kolonoskopia (z usunięciem polipów) co 1–2 lata, od 30. roku życia gastroskopia co 2 lata, u kobiet coroczne badania przesiewowe pod kątem raka trzonu macicy (biopsja aspiracyjna endometrium, przezpochwowe badanie USG), począwszy od 25.–35. roku życia
  •  wywiad w kierunku FAP (rodzinna polipowatość gruczolakowata) — badanie genetyczne i kolonoskopia co 12 miesięcy od 12.– 15. roku życia
  •  u chorych ze schorzeniami zapalnymi jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) — kolonoskopia co 1–2 lata, w eksperckich ośrodkach zamiast stosuje się chromoendoskopię, która pozwala identyfikować obszary jelita grubego wymagające pobrania wycinków

Kolonoskopia z pobraniem wycinków oraz ewentualnym usunięciem polipów jest podstawowym i najlepszym badaniem w celu wykrycia raka jelita grubego. Tylko badania histopatologiczne dają nam wiarygodne wyniki co do rodzaju zmiany.

Rak. Co dalej?

Po potwierdzeniu diagnozy  (kolonoskopia z pobraniem wycinków z guza, z następowym badaniem histopatologicznym) należy dokonać oceny zaawansowania choroby. W tym celu lekarz rodzinny może wystawić kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DILO) i skierować chorego do specjalistycznego ośrodka. Szansę na całkowite wyleczenie choroby mają pacjenci, u których nie występują przerzuty w węzłach chłonnych i narządach odległych (wątroba, płuca)  oraz nie stwierdza się naciekania narządów sąsiednich. Ostateczna ocena rokowania jest możliwa po zabiegu operacyjnym i histopatologicznej ocenie usuniętego guza wraz z odcinkiem jelita.

 

W ramach projektu pn. „Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego” realizowanego przez Szpital Powiatowy w Limanowej dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej każdy mieszkaniec ww powiatów po 50 roku życia może wykonać bezpłatną kolonoskopię w znieczuleniu.

 

Więcej informacji nt. realizowanego projektu, badania, możliwości zapisu oraz dokumentów koniecznych do wypełnienia znajdziesz w artykule pt.https://www.szpitallimanowa.pl/art,406,bezplatne-badania-kolonoskopowe-w-znieczuleniu-zapraszamy

Kolonoskopia w znieczuleniu nie boli a może uratować Ci życie!

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie