Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Małopolski Regionalny Program Operacyjny - MRPO 2007 - 2013

rojekt pt. „Budowa bloku operacyjnego z trzema salami operacyjnymi i niezbędnym zapleczem w Szpitalu Powiatowym w Limanowej”

W dniu 11 maja 2009 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt realizowany przez Szpital Powiatowy w Limanowej pn. „Budowa bloku operacyjnego z trzema salami operacyjnymi i niezbędnym zapleczem w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” otrzymał dofinansowanie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Działanie 6.3

Całkowita wartość Projektu: 11 370 674,50 zł
Dofinansowanie pochodzące ze środków dotacji rozwojowej: 5 983 018,51 zł


Okres realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji: 01. 07. 2009 r.
Zakończenie realizacji: 10. 06. 2010 r.

***

Projekt pt. „Montaż instalacji solarnej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej”

W dniu 27 grudnia 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Szpitalem o dofinansowanie projektu pt. "Montaż instalacji solarnej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej”.

Projekt ten jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Głównym celem projektu jest oszczędność energii cieplnej oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko systemu grzewczego Szpitala.

Całkowita wartość projektu: 2 214 096,70 zł

Kwota dofinansowania: 1 704 040,90 zł

Wkład własny Beneficjenta: 331 082,03 zł

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 26.07.2011 r.

Zakończenie realizacji Projektu: 31.08.2012 r.

***

Projekt pt. "Budowa kotłowni opalanej biomasą , jako ekologicznego źródła ciepła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej"

W dniu 27 grudnia 2013r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Szpitalem o dofinansowanie projektu pt. "Budowa kotłowni opalanej biomasą , jako ekologicznego źródła ciepła dla zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej”.

Projekt ten jest realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprze ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery .

Całkowita wartość projektu: 3 712 530,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 026 618,81 zł

w tym dofinansowanie : Środki unii europejskiej 1 114 640,35 zł

środki z budżetu państwa 9 11 978,46 zł

Wkład własny Beneficjenta: 1 658 142,67 zł

Rozpoczęcie realizacji Projektu: 1.03.2013 r.

Zakończenie realizacji Projektu: 31.05.2014 r.