Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Szpital Powiatowy w Limanowej przyjmuje pacjentów w stanie „ostrym” wymagającym szybkiej interwencji medycznej (SOR, oddziały szpitala) oraz chorych skierowanych do leczenia ambulatoryjnego.

Dysponuje bazą 317 łóżek (w tym łóżeczka dla noworodków) w 12 oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Jednego Dnia - Okulistyka, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chorób Dzieci, Chorób Wewnętrznych, Ginekologii i Położnictwa, Geriatryczny, Noworodkowy i Patologii Noworodka, Medycyny Paliatywnej, Pulmonologiczny oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczona jest w 20 poradniach: Alergologicznej, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Chirurgii Dziecięcej, Diabetologicznej, Geriatrycznej, Ginekologii i Położnictwa (ponadto funkcjonuje Poradnia Ginekologii i Położnictwa z miejscem udzielania świadczeń w Słopnicach 518), Kardiologicznej, Laryngologicznej, Logopedycznej, Neurologicznej, Medycyny Pracy, Okulistycznej, Onkologicznej, Pulmonologicznej, Pediatrycznej, Preluksacyjnej i Wad Postawy, Domowego Leczenia Tlenem oraz Poradni Oceny Rozwoju Dziecka i Poradni Laktacyjnej, które funkcjonują w ramach Oddziału Noworodkowego i Patologii Noworodka. Rocznie udziela się ok. 60 tys. porad specjalistycznych.

Szpital dysponuje nowoczesnym zapleczem kompleksowej diagnostyki w zakresie badań: mikrobiologicznych, analitycznych, serologicznych, diagnostyki obrazowej oraz badań endoskopowych. Pacjenci mogą korzystać z Pracowni EEG. Od stycznia 2014 roku Pracownia Bakteriologiczna Szpitala posiada certyfikat akredytacyjny w zakresie wykonywania badań na obecność i identyfikację pałeczek Salmonella, Shigella oraz obecność rotawirusów i adenowirusów. Dzięki uzyskaniu certyfikatu Szpital Powiatowy w Limanowej wykonuje badania dla mieszkańców całego województwa małopolskiego w wyżej wymienionym zakresie.

Dodatkowo Szpital posiada własną kolumnę transportu sanitarnego wyposażoną w 21 karetek. Zgodnie z aktualnym Wojewódzkim planem działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w powiecie limanowskim obowiązują następujące miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego:

 

Przy Szpitalu funkcjonuje również nowoczesna Stacja Dializ, a korzystający z niej Pacjenci mają zapewniony transport.

Nadrzędnym celem działania szpitala jest zapewnienie wszystkim pacjentom świadczeń zdrowotnych na jak najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi zatrudnionych w nim pracowników oraz umiejętności wykorzystywania nowoczesnego sprzętu przy zachowaniu procedur i metod zabiegowych. Jesteśmy szczególnie wrażliwi na bezpieczeństwo pacjenta. Cele te udaje się realizować z bardzo dobrymi wynikami, o czym świadczą opinie wyrażane w corocznej ankiecie satysfakcji pacjenta.

Mając na uwadze monitorowanie jakości świadczonych usług opracowano i wdrożono system zarządzania jakością, zgodny z międzynarodową normą ISO 9001. Wysoką jakość świadczonych usług medycznych potwierdza również Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministerstwo Zdrowia potwierdzający spełnienie przez Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego (Certyfikat Akredytacyjny został przyznany w 2015 i 2019 r., obecnie, po złożeniu wniosku o udzielenie akredytacji, Szpital został umieszczony na liście szpitali oczekujących na wizytę akredytacyjną). Szpital szczyci się również certyfikatem „Szpitala przyjaznego dziecku”, nadanym przez UNICEF i WHO za wysoką jakość leczenia i opieki nad noworodkami oraz Certyfikat "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” przyznany przez Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali potwierdzający przestrzeganie przez limanowską placówkę najwyższych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa oraz możliwość zapewnienia pacjentom najbezpieczniejszej opieki.

W celu utrzymania wysokich standardów jakości świadczonych usług, ciągle inwestujemy, modernizując i poprawiając estetykę budowlaną szpitala oraz uzupełniając aparaturę i sprzęt medyczny, wykorzystując najnowszą wiedzę i technikę. Środki na ten cel zdobywamy z funduszy unijnych oraz dofinansowań z Budżetu Państwa i Państwowych Funduszy Celowych.

Jesteśmy otwarci na potrzeby drugiego człowieka, zaś pracujący zespół fachowców utożsamia się ze szpitalem na dobre i na złe. Dążymy do tego, by limanowski szpital był rozpoznawalny jako odpowiedzialny i solidny lokalny lider usług medycznych, zapewniający bezpieczeństwo swoim pacjentom, dla których stale podnosi jakość i dostępność świadczonych usług. Otwartość i wrażliwość na problemy naszych pacjentów przejawia się w dbałości o bezpieczeństwo, zdrowie fizyczne i psychiczne. Miarą sukcesu dla nas jest to, co robimy dla innych. Mamy aspiracje i duże szanse, by nasz szpital znalazł się wśród najlepszych w Małopolsce.