Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz. U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 • Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na: Badaniach rentgenodiagnostycznych i zabiegach radiologii zabiegowej

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS /aparaty rtg/:


aparat ogólnodiagnostyczny :

-DRX Ascend nr: QRAD-17R-10034 firmy Carestream - DECYZJA Nr 2/11/2018

z dnia 15 stycznia 2018r

-FLEXAVISION F4 nr: MQC353CC7003 FIRMY Shimadzu DECYZJA nr 2/64/2023 z dnia 18.04.2023 r.


aparat przyłóżkowy :

-MAC nr 39917 firma GMM DECYZJA Nr 2/154/2020 z dnia 25 listopada 2020r

-TX -40 HF-B nr G-36377 firma MEDIX DECYZJA Nr 2/4/2012 z dnia 12 stycznia 2012r

aparat typu ramię C:

-OPESCOPE ACTENO nr 41D6D8243001 firma SHIMADZU DECYZJA Nr 2/195/2018 z dnia 2 listopada 2018r

-BV Libra nr 01J0FB 192/295 firma Philips DECYZJA Nr 2/80/05 z dnia 25 listopada 2005r

aparat TK

Somatom go. Up nr 108338 firma Siemens DECYZJA Nr 2/1/2020 z dnia 8 stycznia 2020r

 • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS – DECYZJA Nr 1/69/05 z dnia 25.11.2005
 • uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/9/2018 z dnia 15.01.2018
 • uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/1/2020 z dnia 08.01.2020
 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy ( od 20.12.2022 do 19.12.2023) zmierzona dawka efektywna wyniosła: < 0.10 mSv
 • Personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B"
 • Jednostka wykonała pomiary dozymetryczne osłon stałych oraz pomiary rozkładu dawki promieniowania jonizującego wokół aparatów RTG

Wartości dawek zamieszczono w tabelach protokołów pomiarów osłon stałych dostępnych w jednostce.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba