Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Zespół Pracowni Laboratoryjnych

mgr Zofia Kowalska
Kierownik
Kontakt
18/ 33-01-700 w. 796

PRACOWNIA ANALITYCZNA

Kierownik: mgr Zofia WIĘCŁAW

Kontakt: 18/ 33-01-700 w. 828 (Laboratorium)

18/ 33-01-700 w. 844 (Rejestracja i wydawanie wyników)

• Pracownia Analityczna Szpitala Powiatowego w Limanowej wykonuje szeroki panel badań diagnostycznych. Dysponuje nowoczesną, w pełni skomputeryzowana aparaturą diagnostyczną w której badania wykonuje się w systemie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. W laboratorium wykonywane są badania zlecane z oddziałów szpitalnych, jak i na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w ramach działalności komercyjnej.

• Badania wykonywane są w trybie normalnym i „na cito”, na skierowanie oraz odpłatnie.

• Dla Pacjentów indywidualnych dostępny jest odpowiednio wyposażony gabinet pobierania materiału. Dla bezpieczeństwa pacjenta wprowadzony został system próżniowy pobierania krwi BD-VACUTAINER.

Punkt pobrań czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.00.

Odbiór wyników od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 14.00

• Pracownia Analityczna prowadzi kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną wszystkich badań. Kontrola zewnętrzna prowadzona jest w Centralnym Ośrodku Jakości w Łodzi.

• Wszystkie badania specjalistyczne, których Pracownia Analityczna nie posiada w swojej ofercie wykonują certyfikowane firmy zewnętrzne, z którymi mamy podpisaną umowę.

Urządzenia na których wykonywane są badania diagnostyczne z zakresu analityki:

Hematologia - Sysmex
Hematologia
SYSMEX k-4500
3 diff - 18 parametrów
Hematologia
SYSMEX XS-1000i
5 diff - 24 parametry
morfologia krwi z pełnym
różnicowaniem granulocytów
Hematologia - aparat SYSMEX XS-1000i
aparat SEDI 15 - BDOdczyn opadania krwinek czerwonych (OB)
automatycznie SEDI 15-BD
Koagulologia
SYSMEX CA-500
Firma Siemens
INR, APTT
czas protrombinowy, wskaźnik protrombinowy 
aparat SYSMEX CA 500
aparat ALINITYImmunologia
ALINITY- firma ABBOTT
Markery nowotworowe: PSA, CEA, Ca 125
Markery sercowe: Troponina
Hormony tarczycy: TSH III Generacji, FT3, FT4
Hormony płciowe: FSH, LH, Prolaktyna, Progesteron, Estradiol, BHCG
Diagnostyka niedokrwistości: Ferrytyna
Choroby metaboliczne: HbA1C
Wirusologia: Hbs, HCV, HIV, anty Hbs
Inne: BNP, ACCP
Immunologia
Vidas
Firma Bio-Merieux
Wykonywane badania:
Prokalcytonina PCT
Helicobacter pylori IgG - ilościowo
D-dimer, Witamina D3
aparat Vidas


Aparaty PENTRA 400Biochemia
Pentra 400 firma Horiba ABX
LDL - oznaczane bezpośrednio (nie wyliczane)
CRP, ASO, RF - oznaczane ilościowo
Panel wątrobowy, lipidowy, sercowy, nerkowy
Panel odczynów zapalnych i chorób reumatologicznych
Elektrolity
Mocz - analiza ogólna
Advantus - firma Siemens
Mikroskopowa ocena osadu

Advantus - Siemens

PRACOWNIA BAKTERIOLOGICZNA

Kierownik: mgr Zofia KOWALSKA

Kontakt: 18/ 33-01-796

Zakres wykonywanych badań w Pracowni:

• badania bakteriologiczne m.in. mocz, wymazy laryngologiczne, okulistyczne, wymazy z pochwy, plwociny, wydzieliny i zmiany ropne, kał

• badania w kierunku prątka gruźlicy: bakterioskopia i posiew

• wykrywanie obecności i oznaczenie poziomu przeciwciał klasy IgM i IgG: Toxopalsma gondi, wirus cytomegalii, różyczka

• inne

Pracowania poddawana jest kontroli przez centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO w Warszawie.

Zakres akredytacji Laboratorium Bakteriologicznego Szpitala Powiatowego w Limanowej

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Bakteriologicznego Szpitala Powiatowego w Limanowej

Sprzęt:


Lab-Aid 824s - urządzenie do ekstrakcji kwasów nukleinowych
BD BACTEC MGIT 320
system do automatycznego, monitorowanego, szybkiego wykrywania prątków
BIOFIRE analizator do Multipleksowego PCR do szybkiej i łatwej diagnostyki molekularnej

BIOFIRE
analizator do Multipleksowego PCR do szybkiej i łatwej diagnostyki molekularnej                                                                                   

BACT ALERT 3D

automatyczny system do szybkiego wykrywania zakażeń we krwi i innych płynach ustrojowych

Komora laminarna
II klasy bezpieczeństwa                                 

VITEC 2 COMPACT

analizator do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i automatycznego oznaczania lekowrażliwości

RAL Stainer - aparat do automatycznego barwienia preparatów metodą zanurzeniową
AMPIlab - termocykler real time PCR

PRACOWNIA SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ Z BANKIEM KRWI

Kierownik: mgr Jadwiga WÓJCIK

Kontakt: 18/ 33-01-746

Do głównych zadań Pracowni należy wykonywanie badań przedtransfuzyjnych oraz planowanie i organizowanie zaopatrzenia w krew i jej składniki na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej.

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi wykonuje badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla pacjentów tutejszego szpitala, pacjentów poradni przyszpitalnych, dla kontrahentów na umowy zewnętrzne i komercyjnie.

Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy – diagności laboratoryjni ze specjalizacją z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej zapewniają wysoką jakość świadczonych usług przez całą dobę w dni robocze i święta.

Zakres wykonywanych badań w Pracowni:

  • oznaczenie grup krwi w układzie ABO i Rh
  • wykonywanie próby zgodności i dobieranie krwi do przetoczeń, w celu przygotowania zgodnej i bezpiecznej krwi do transfuzji dla pacjentów tutejszego szpitala i Szpitala pw. Świętego Jana Jerozolimskiego w Szczyrzycu
  • przeglądowe badanie przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych
  • badania z zakresu profilaktyki konfliktu RhD kobiet ciężarnych i po porodzie
  • badania w kierunku konfliktu serologicznego między matką a dzieckiem i w chorobie hemolitycznej
  • badanie przeciwciał termostabilnych odpornościowych u kobiet po porodzie ( konflikt między matką a dzieckiem w układzie ABO)
  • oznaczenie grup krwi do trwałej ewidencji z możliwością wystawienia Krew-Karty czarno-białej lub w kolorze ze zdjęciem

Badania wykonywane metodą mikrokolumnową w żelu na najwyższej klasy zautomatyzowanym analizatorze immunohematologicznym i objęte są codzienną kontrolą wewnątrzlaboratoryjną oraz okresową zewnętrzną kontrolą przeprowadzaną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Pracowania uczestniczy również w zewnętrznej kontroli jakości: „Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej” prowadzonej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.DiaHem BIO-RAD IH500

Aparat pracuje w oparciu o metodę mikrokolumnową w żelu, która jest metodą dokładniejszą i czulszą od metody manualnej. Automatyzacja zmniejsza ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego, podwyższa jakość i bezpieczeństwo badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej.
Szafa Chłodnicza do przechowywania Koncentratu Krwinek Czerwonych (KKCz)
i Szafa Zamrażarka do przechowywania świeżo mrożonego osocza (FFP) w temp. poniżej (-25°C).

Sahara III- urządzenie do stabilnego monitorowanego rozmrażania preparatów świeżo mrożonego osocza (FFP) w temp.37°C, co warunkuje zachowanie najwyższych wartości terapeutycznych tych preparatów


Drukarka Evolis „Zenius” umożliwia wystawianie krew-kart czarno-białych lub w kolorze ze zdjęciem. Krew-karta ratuje życie- jest dokumentem trwałej ewidencji grupy krwi, posiadanie jej znacząco ułatwia i skraca procedury medyczne w sytuacjach konieczności szybkiej transfuzji krwi.
Lodówko-zamrażarka kompresorowa do transportu świeżo mrożonego osocza (FFP) i krioprecypitatu w temperaturze nie przekraczającej
(– 18°C).
Pracownia znajduje się na I piętrze budynku głównego Szpitala Powiatowego w Limanowej (wejście od strony administracji) gdzie odbywa się rejestracja pacjentów i odbiór wyników badań w dni robocze tj. pn. - pt. w godz. 7:30- 11:00. Pobieranie materiału do badań odbywa się w punkcie pobrań Pracowni Analitycznej.