Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Pulmonologiczny

Lokalizacja

Oddział znajduje się w bocznym skrzydle szpitala na II piętrze.

 

Kontakt

ikona telefonu
Sekretariat
18/ 33-01-761
ikona telefonu
Dyżurka lekarska
18/ 33-01-762
ikona telefonu
Dyżurka pielęgniarek
18/ 33-01-763

Kierownik oddziału
lek. Adam Ryś
specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka oddziałowa

Ikonka osoby
piel. dypl. Barbara Wąs-Tenerowicz
specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Lekarze


Ikonka osoby
lek. Anna Drożdż-Jabłońska 
z-ca Kierownika Oddziału, specjalista chorób płuc, specjalista chorób wewnętrznych
Ikonka osoby
lek. Katarzyna Zbierska-Łabuda 
specjalista chorób płuc, internista
Ikonka osoby
dr n.med. Jacek Pawlik 
specjalista chorób płuc, pediatra
Ikonka osoby
lek. Adam Pajor 
specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, specjalista alergolog
Ikonka osoby
lek. Maksymilian Pastuszak 
specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z chorób płuc
Ikonka osoby
lek. Zbigniew Baran 
specjalista otorynolaryngologii
Ikonka osoby
lek. Weronika Głuszcz

specjalista chorób wewnętrznych

Ikonka osoby
lek. Stanisław Zelek
Ikonka osoby
lek. Martyna Ligas - Szumiec

Informacje

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego, w szczególności nowotworów, chorób zapalnych (w tym gruźlicy), przewlekłej niewydolności oddechowej i obturacyjnego bezdechu sennego.

Integralną część oddziału stanowią Pracowania Bronchoskopii i Pracownia badań czynnościowych układu oddechowego w której wykonuje się badania spirometryczne, pletyzmografię i transfer DL CO. Posiadany sprzęt (m.in. kardiomonitor, defibrylator, respirator, pulsoksymetry) umożliwia intensywny nadzór nad nad pacjentami w cięższym stanie.

Po leczeniu szpitalnym istnieje możliwość kontynuowania leczenia w Poradni Pulmonologicznej i Domowego Leczenia Tlenem.



Liczba łóżek 33