Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Geriatryczny

Lokalizacja

Oddział Geriatryczny działa w strukturach Limanowskiego Centrum Leczenia Seniorów. 

Znajduje się w nowej części Szpitala, w segmencie D – dojście od strony parkingu przy Bloku Operacyjnym.

 

Kontakt

ikona telefonu
Dyżurka lekarska:
18/33-01-700 wew. 610
ikona telefonu
Dyżurka pielęgniarska:
18/33-01-700 wew. 606
ikona telefonu
Pielęgniarka Oddziałowa:
18/ 33-01-700 wew. 607
ikona telefonu
Sekretariat Oddziału Geriatrycznego:
18/33-01-700 wew. 608

Kierownik oddziału
dr n. med. Tomasz Ocetkiewicz
specjalista chorób wewnętrznych, geriatra

Pielęgniarka oddziałowa

Ikonka osoby
mgr Urszula Kowalska

Specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Lekarze


Ikonka osoby
lek. Anna Wójcik 
specjalista chorób wewnętrznych
Ikonka osoby
lek. Tetiana Kolesnyk

młodszy asystent

Informacje

Oddział Geriatryczny ma za zadanie położyć szczególny akcent na leczenie Pacjenta będącego w podeszłym wieku, z uwzględnieniem specyfiki chorowania w tym okresie życia i odmienności objawów wielu chorób, które u osoby młodszej czy będącej w wieku średnim manifestują się w sposób bardziej typowy do tych opisywanych w podręcznikach interny.

Działanie oddziału dla starszych Pacjentów jest niejako dwutorowe - można uwzględnić przyjmowanie Chorych z zaostrzeniem choroby przewlekłej, np. niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, niewydolności nerek – tacy Pacjenci trafiają bezpośrednio ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Również z Oddziału Ratunkowego trafią Pacjenci z rozpoznanym zapaleniem płuc czy poważną infekcją w drogach moczowych, chociaż wówczas schorzenie jest całkiem świeżą, nową sprawą, oczywiście w jakiś sposób może powikłać współistniejące choroby przewlekłe ale nie wyniknie z ich zaostrzenia.

Drugą grupę będą stanowili Pacjenci już niejako podleczeni ze stanów zaostrzenia swojej choroby, ale którzy na skutek jej przejścia będą wymagali dodatkowych działań koncentrujących się przede wszystkim na przywróceniu sprawności. U takich Pacjentów konieczne będzie przeprowadzenie całościowej oceny geriatrycznej uwzględniającej stopień funkcji poznawczych, ryzyko upadków, ryzyko powstawania odleżyn czy wreszcie problem nietrzymania moczu. Opisywane problemy zdrowotne należą do tzw. wielkich problemów geriatrycznych. Warto także pochylić się nad sprawnością motoryczno - ruchową Pacjenta, a także przeprowadzić wywiad w kierunku możliwości współistnienia depresji. Do tego służą odpowiednie badania i zastosowanie pewnych uznanych narzędzi , jak np. Test Tinetti, test 6cio minutowego marszu, skala ADL, skala MMSE, skala stanu odżywienia MNA. Najważniejszą sprawą dla Pacjenta jest bowiem możliwość powrotu do takiej sprawności, jaką miał przed zachorowaniem , ewentualna poprawa w zakresie możliwości utrzymania sprawności umożliwiającej codzienne funkcjonowanie – z pomocą najbliższych osób lub całkowicie samodzielnie – w ramach swojego mieszkania.

Liczba łóżek 20