Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Oddział Ratunkowy

Lokalizacja

Parter szpitala

 

Kontakt

ikona telefonu
Rejestracja:
18/ 33-01-795
ikona telefonu
Dyżurka lekarska – internistyczna:
18/ 33-01-700 w. 845
ikona telefonu
Dyżurka lekarska – chirurgiczna:
18/ 33-01-700 w. 846
ikona telefonu
Izba przyjęć – internistyczna:
18/ 33-01-700 w. 858
ikona telefonu
Izba przyjęć – chirurgiczna:

18/ 33-01-700 w. 859

ikona telefonu
Opieka Całodobowa Limanowa:

18/ 33-01-700 w. 878; 664-487-351

ikona telefonu
Opieka Całodobowa Mszana Dolna:

18/ 33-12-300; 608-135-590

Kierownik oddziału
lek. Błażej Głowicki
specjalista kardiolog


Pielęgniarka oddziałowa

Ikonka osoby
mgr Krystyna Maśnica                                   


Koordynator zespołów ratownictwa medycznego

Ikonka osoby
Andrzej Burnagiel                                         


Lekarze

Ikonka osoby
lek. Tadeusz Sikoń 
chirurg, specjalista medycyny ratunkowej
Ikonka osoby
lek. Lubomir Puszkar
specjalista medycyny rodzinnej
Ikonka osoby
lek. Małgorzata Zawiślak-Karecka 
specjalista chorób wewnętrznych
Ikonka osoby
lek. Jakub Knutelski
specjalista medycyny ratunkowej
Ikonka osoby
lek. Andrzej Sowa
specjalista ortopeda - traumatolog
Ikonka osoby
lek. Marcin Musiałowicz
specjalista ortopeda - traumatolog
Ikonka osoby
lek. Roman Makara
specjalista ortopeda - traumatolog

Informacje

Szpitalny Oddział Ratunkowy udziela pomocy medycznej koniecznej do ratowania życia i zdrowia, szczególnie w razie wypadku, nagłych zachorowań, zatruć, urazów u dorosłych i dzieci przywożonych do szpitala przez Zespoły Ratownictwa Medycznego lub zgłaszających się do szpitala osobiście.

Oddział posiada wyodrębnione obszary zadaniowe:

1. segregacji i przyjęć, gdzie dokonuje się m. in. rejestracji i przyjęcia chorego w stanach zagrożenia życia, udziela się informacji rodzinom poszkodowanym;

2. resuscytacyjno - zabiegowy dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny możliwe jest wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych czynności życiowych;

3. obserwacji, gdzie przebywają pacjenci wymagający krótkotrwałej obserwacji w celu wstępnej diagnostyki i podjęcia decyzji o dalszym leczeniu oraz chorzy po zabiegach w krótkim znieczuleniu ogólnym;

4. intensywnej terapii - krótkotrwała intensywna terapia w stanach bezpośredniego zagrożenia życia;

5. ambulatoryjno - konsultacyjny, w którym udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich;

6. diagnostyczno-laboratoryjny, gdzie dokonywana jest wstępna diagnostyka (USG, TK, RTG, badania laboratoryjne); co pozwala personelowi medycznemu na sprawne podejmowanie działań, niezbędnych dla ratowania życia i zdrowia.

Po wykonaniu wstępnej diagnostyki i terapii pacjenci są kierowani do poszczególnych oddziałów szpitala lub wypisywani do domu z zaleceniami co do dalszego postępowania.

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje nowoczesnym sprzętem i aparaturą umożliwiającą monitorowanie parametrów życiowych oraz wczesną i szybką diagnostykę laboratoryjną, obrazową i endoskopową.


W ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działają Zespoły Ratownictwa Medycznego:

•Limanowa ul. Piłsudskiego 61 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.

•Limanowa ul. Piłsudskiego 61 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.

•Mszana Dolna ul. Józefa Marka 2 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.

•Mszana Dolna ul. Józefa Marka 2 – podstawowy zespół rat. med. - dyżur codziennie w godzinach od 7:00 do 23:00, dwóch ratowników medycznych.

•Kamienica remiza OSP – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.

•Wilkowisko remiza OSP – podstawowy zespół rat. med. - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer:

999 lub 112

WAŻNE!

Wizyta w SOR powinna mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

W innych przypadkach należy udać się do lekarza rodzinnego/podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie w godzinach 8:00 – 18:00. Jeżeli choroba wystąpi w godzinach nocnych, tj. od godziny 18.00 do 8.00 w dni powszednie albo w sobotę, niedzielę lub święto, można skorzystać z całodobowej podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanej w dyżurnym ambulatorium.


W strukturach SOR działają zespoły transportowe świadczące usługi na zlecenia oddziałów szpitalnych, POZ i innych instytucji z możliwością usług komercyjnych.

Są to zespoły transportowe:

T1 – aktywny całodobowo z dwoma ratownikami

T2 – aktywny w godzinach 7:00 -19:00 w dni robocze, z zespołem dwóch ratowników

T3 – aktywny w godzinach 7:00 – 15:00 – codziennie przez 7 dni w tygodniu z zespołem dwóch ratowników

T4 – aktywny w godzinach 7:00 – 15:00 w dni robocze z zespołem dwóch ratowników

Dodatkowo w strukturze SOR jest całodobowy Zespół Transportu Medycznego z zespołem dwóch ratowników. Ten transport medyczny służy do wykonywania transportów międzyszpitalnych. W razie konieczności dodatkowego zabezpieczenia lekarza w zespole, ten obowiązek spoczywa na jednostce zlecającej transport.


Zapraszamy do obejrzenia filmu, który ukazuje jak wygląda przykładowy dzień z życia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w naszym szpitalu.