Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Wypisy

Pacjent zostaje wypisany ze szpitala gdy:

  • stan jego zdrowia nie wymaga dalszej hospitalizacji
  • zażąda wypisu sam lub uczyni to w jego imieniu przedstawiciel ustawowy
  • gdy w sposób rażący narusza Regulamin, a nie zachodzi obawa, ze odmowa lub zaprzestanie udzielenia świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

O wypisie pacjent jest informowany podczas wizyty lekarskiej.

Przed opuszczeniem szpitala każdy pacjent otrzymuje wypis z kartą informacyjną o przebiegu leczenia oraz zaświadczenie o niezdolności do pracy. Do wydania takiego zaświadczenia niezbędny jest pesel, NIP zakładu pracy, NIP osobisty lub dowód osobisty pacjenta. Karta informacyjna, przepisane recepty oraz inne dokumenty są do odebrania w sekretariacie oddziału.

Kartę informacyjną należy zachować i okazywać podczas wizyt kontrolnych w Poradni.

Pacjent występujący o wypis na własne żądanie zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Fakt ten zostaje odnotowany w dokumentacji medycznej.