Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego jest jednym z Partnerów projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny” realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego (Lider, partner wiodący projektu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cel projektu

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wartość projektu: 2 131 096,71 zł

Dofinansowanie: 2 085 445,05 zł

Środki własne: 45 651,66 zł

W ramach przedmiotowego projektu Szpital Powiatowy w Limanowej zakupił:

 • Przyłóżkowy aparat RTG –cyfrowy – 1 szt. W przypadku pacjentów z zarażeniem Covid -19 zalecaną metodą diagnostyki jest wykonanie RTG klatki piersiowej przy użyciu aparatu przyłóżkowego. W znacznej większości przypadków jest ono wystarczające do oceny chorego i pozwala uniknąć transportu pacjenta w obrębie szpitala.
 • Aparat USG - wielofunkcyjny z 3 głowicami – 1 szt. Aparat posiada konsolę z 3 portami aktywnymi oraz wyposażenie standardowe: Doppler Fali Ciągłej, Pakiet Cardiac Measurment, EKG, Głowica typ: convexowa, Głowica typ: sektorowa, Videoprinter: Rozdzielczość druku: 325dpi. + dodatkowa głowica. Aparat przeznaczono na Oddział Chorób Wewnętrznych, który w okresie pandemii funkcjonował jako Oddział Covidowy.
 • Bronchofiberoskop z wyposażeniem – 1 szt. Bronchoskopia, której celem jest pobranie materiałów diagnostycznych (BALF, biopsja szczoteczkowa) dla pacjentów z COVID-19 jest zalecana gdy istnieje konieczność badań w kierunku innej etiologii zapalenia płuc, pacjent zaintubowany i wentylowany mechanicznie. Bronchofiberoskop przeznaczono na Oddział Pulmonologiczny, obecnie zamienionego w Oddział Covidowy.
 • Kolumna endoskopowa z torem wizyjnym – 1 szt. W skład kolumny endoskopowej z torem wizyjnym wchodzą: Procesor kamery Full HDTV, Wideolaparoskop EndoEye – 2 sztuki, kosz do sterylizacji -1 sztuka, monitor 32”- 2 sztuki, wózek jezdny - 1 sztuka, system automatycznego oddychania z regulacją intensywności – 1 sztuka, przewód do podłączenia CO2 - 1 sztuka, zestaw drenów - 1 sztuka, wózek endoskopowy - 1 sztuka, ramię przegubowe na monitor LCD - 1 sztuka, uchwyt na głowicę kamery HD - 1 sztuka, uchwyt na butlę CO2 - 1 sztuka, wieszak 4 miejscowy na płyny - 1 sztuka, reling boczny do wózka z uchwytami mocującymi butli ssaka - 1 sztuka. Kolumna wraz z torem wizyjnym służy pacjentom na bloku operacyjnym.
 • 2 szt. Ambulansów z wyposażeniem w sprzęt medyczny, łączności i informatyczny w standardzie PRM. Wartość jednego pojazdu to ponad 600 tys. zł. Każdy ambulans zgodnie z wymogami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zawiera m.in. nosze, krzesełko kardiologiczne, defibrylator, respirator. Dodatkowo karetki mają na pokładzie urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, które są niezwykle pomocne w trakcie akcji resuscytacyjnych.

Zakończenie realizacji projektu: 10.11.2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


***

Artykuły na stronie dotyczące dofinansowania w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny

Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymał dofinansowanie w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Zakup sprzętu w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej


Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego

Aktualizacja 06.06.2022

Wartość projektu: 1 424 251,34 zł

Dofinansowanie z UE: 1 274 330,14 zł

Dofinansowane z Budżetu Państwa: 149 921,20 zł

Wkład własny: 74 960,60 zł

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 - 31.03.2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, zwiększenie zgłaszalności na badania kolonoskopowe oraz promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia na regionalnym rynku pracy m.in. poprzez zapobieganie przerywaniu aktywności zawodowej z przyczyn zdrowotnych.


Wartość projektu: 744 805,00 zł

Dofinansowanie z UE: 633 084,25 zł

Dofinansowane z Budżetu Państwa: 74 480,50 zł

Wkład własny: 37 240,25 zł

Projekt „Promowanie profilaktyki raka jelita grubego wśród osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego, suskiego, tatrzańskiego i wadowickiego” realizowany jest w ramach 8 Osi Priorytetowej – Rynek pracy, Działania 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne, Typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

Szpital Powiatowy w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego jest jednym z partnerów projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” realizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego (Lider, partner wiodący projektu). Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.


Wartość projektu: 1 047 833,31 zł

Dofinansowanie: 1 005 445,07 zł

Środki własne: 42 388,24 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 oraz niwelowanie ujemnych następstw tej choroby na terenie Małopolski. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 2 do szpitali w całej Małopolsce trafi 69 milionów złotych na zakup nowego sprzętu medycznego, zakup środków ochrony osobistej, a także na modernizację przyszpitalnych tlenowni. Pośród 39 Partnerów Projektu do których trafił nowy zakupiony sprzęt i wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej znalazł się także Szpital Powiatowy w Limanowej.

W ramach projektu Szpital zakupił:

 • Analizator mikrobiologiczny – 1 szt.
 • Aparat do znieczulenia – 1 szt.
 • Myjnia do wózków -1 szt.
 • Konsole zbiorcze monitorowania IT – 2 szt.
 • Bramki dezynfekcyjne – 4 szt.


Słowa zadowolenia i podziękowania do Zarządu Województwa wyraził dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej dr Marcin Radzięta: „Jestem zadowolony, że nasz Szpital znalazł się ponownie w grupie placówek medycznych które dostaną dofinansowanie na zakup nowego sprzętu medycznego. Dzięki temu mieszkańcy powiatu limanowskiego oraz pacjenci z innych części Małopolski będą mogli podczas leczenia w naszej placówce być diagnozowani przy użyciu najnowszego sprzętu. Dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego, dziękuję Panom Marszałkom i wszystkim którzy przyczynili się do tego aby nasza placówka mogła zakupić nowy sprzęt do leczenia i diagnostyki pacjentów. Cieszę się że nasz szpital dzięki zakupionemu sprzętowi może coraz lepiej służyć mieszkańcom naszego powiatu oraz województwa”.

Zakończenie projektu: 20.04.2022 r.

Krótki opis zakupionego sprzętu:

 • Analizator mikrobiologiczny – Analizator mikrobiologiczny zapewnia zintegrowaną izolację, amplifikację, detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki oraz analizę prób w czasie około 1 godziny. Daje to więc w krótkim czasie wynik gotowy do interpretacji. Gwarantuje minimalizację ryzyka zakażenia pracowników szpitalnego laboratorium. Sprzęt wykorzystywany jest w Pracowni Bakreriologicznej.
 • Aparat do znieczulenia – Jest to zwarty system oddechowy zaprojektowany do prowadzenia znieczulenia niskimi przepływami. Zawiera respirator z cyfrowo sterowanymi zastawkami przepływu. Umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych. Zapewnia ciągły przepływ świeżego gazu w trakcie wentylacji mechanicznej. Wspomaga leczenie pacjentów na oddziale Intensywnej Terapii, szczególnie z Covid-19.
 • Myjnia do wózków – Myjnia do wózków gwarantuje szybką i bardzo dokładną dezynfekcję wózków do przewozu narzędzi oraz piętnastu dużych tac narzędziowych. Myjnia ta minimalizuje kontakt personelu z zabrudzonymi wózkami i tacami, a tym samym minimalizuje ryzyko zakażenia.
 • Konsole zbiorcze monitorowania IT – wspomagają pracę Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Konsole zbiorcze umożliwiają ciągłe monitorowanie funkcji życiowych pacjentów i zdalny nadzór nad nimi. Dają one możliwość równoczesnego podglądu na w/w funkcje u kilku pacjentów równocześnie. Zmniejszają konieczność bezpośredniego kontaktu personelu z pacjentami, a tym samym zmniejszone zostaje ryzyko zakażenia.
 • Bramki dezynfekcyjne – 4 szt. usytuowane przy punkcie kontrolnym, wejściu do poradni specjalistycznych, wejściu na opiekę całodobową oraz wejściu na SOR.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


***

Artykuły na stronie www.szpitallimanowa.pl dotyczące projektu:

Do Szpitala Powiatowego w Limanowej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakietu Medycznego 2 trafi nowy sprzęt medyczny

Kolejny sprzęt medyczny zakupiony w ramach Tarczy 2 jest już w Szpitalu!

Specjalistyczny analizator mikrobiologiczny, konsola zbiorcza monitorowania IT oraz nowoczesna myjka do wózków to kolejny sprzęt zakupiony w ramach Tarczy 2!


Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom

Aktualizacja z dnia 17.09.2021 r.

„Doposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej w sprzęt do walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Wartość grantu: 11 972,78 zł
w tym: 10 974,73 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
998,06 zł dofinansowane z Budżetu Państwa

Szpital w ramach realizowanego zadania wniósł wkład własny w wysokości: 1 795,92 zł.
Łączny koszt zadania to 13 768,70 zł.

***************

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego realizuje grant pn. „Doposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej w sprzęt do walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników placówki opieki całodobowej – Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:

 1. Doposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Wartość grantu: 11 978,26 zł zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
1 796,74 zł wkład własny
Łączny koszt zadania to 13 775 złotych.

W wyniku realizacji grantu zakupiono łącznie dwa koncentratory tlenu, cztery ssaki elektryczne, trzy ciśnieniomierze, pulsoksymetr oraz cztery termometry bezdotykowe.

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021 r.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego

„Utworzenie Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym-SPR
Całkowita wartość projektu wynosi : 10 802 453,18 zł

Kwota dofinansowania: 7 190 253,50 zł

Wkład własny Beneficjenta: 3 612 199,68 zł


Cel projektu: odciążenie funkcjonującego Oddziału Chorób Wewnętrznych, gdzie nawet 70% hospitalizowanych pacjentów to osoby z dolegliwościami geriatrycznymi. Budowa i utworzenie Oddziału Geriatrycznego, przeznaczonego dla osób w wieku powyżej 65 lat to także odpowiedź na potrzeby demograficzne powiatu limanowskiego i województwa małopolskiego. Rosnąca liczba mieszkańców powiatu limanowskiego w wieku powyżej 65 lat, wzrost przeciętnej dalszej długości trwania życia wśród osób w wieku 65 lat, mała ilość oddziałów geriatrii w małopolskich szpitalach, a także wzrost ilości pacjentów leczonych na tego typu oddziałach uzasadnia budowę zaplecza geriatrycznego.


Zgodnie z założeniami projektu na wybudowanym w 2010 roku budynku bloku operacyjnego powstało nowoczesne Centrum Leczenia Seniorów - Oddział Geriatryczny. W ramach prac nastąpiła przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku bloku operacyjnego o 2 kondygnacje.

Prace budowlane przeprowadzone były w kilku etapach. I etap prac obejmował roboty związane ze wzmocnieniem fundamentów bloku, obłożeniem słupów płytami ogniochronnymi w poziomie piwnic i parteru. Kolejnym etapem były prace remontowe w poziomie parteru (poziom II). Następnie dokonano dobudowy szybu windowego oraz nadbudowy bloku o dwie kondygnacje. Realizowane prace obejmowały również stolarkę i ślusarkę okienno-drzwiową, prace związane z instalacjami sanitarnymi, instalacją gazów medycznych, wentylacji oraz instalacje elektryczną nisko i wysokoprądową. Prace, mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, przebiegały terminowo.

W nowo wybudowanej części znajdują się pomieszczenia oddziału geriatrii (54 łóżka) i poradni geriatrycznej. Utworzono również salę gimnastyczną i salę fizykoterapeutycznej kinezyterapii. W ramach inwestycji zakupiono również specjalistyczny sprzęt tworzący niezbędne wyposażenie nowego oddziału. Diagnostyka osób korzystających z nowego oddziału odbywa się w istniejących pracowniach limanowskiego szpitala (nowoczesne zaplecze diagnostyki w zakresie badań obrazowych - rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, nowoczesny RTG - oraz badań: mikrobiologicznych, analitycznych, serologicznych, jak również badań endoskopowych. Dzięki temu Pacjenci mają gwarancję pełnej opieki i całościowego leczenia na miejscu.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu to konsorcjum firm

Lider Konsorcjum: F.H.U.B. ZŁOCKI, Robert Złocki, Kamionka Wielka 343, 33-334 Kamionka Wielka

Partner Konsorcjum: PPHU Bogdan Romanek, os. 1000-lecia 4b/12, 33-340 Stary Sącz

                                                                                                                                              

                                                                                                                                               

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)
Aktualizacja 5.03.2024 r.

Wartość zadania realizowanego w ramach projektu przez Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego (Partner projektu): 4 348 225,30 zł

Kwota dofinansowania: 2 714 952,85 zł

Wkład własny: 1 633 272,45 zł

Realizacja zadania umożliwiła wdrożenie niezbędnych elementów informatycznych pozwalających na integrację z Małopolskim Systemem Informacji Medycznej, w tym modernizację okablowania strukturalnego (475 punktów sieciowych, 15 punktów dystrybucyjnych sieciowych (szaf teleinformatycznych)), adaptację pomieszczeń pod serwerownię wraz z systemami kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego, wdrożenie systemu bezpieczeństwa, zakup nowego sprzętu komputerowego w postaci serwerów, macierzy dyskowych oraz terminali, jak również zakup nowego oprogramowania aplikacyjnego.

*****

Aktualizacja 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 209 429 218,73 zł

 • całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 195 460 069,43 zł
 • dofinansowanie UE: około 166 138 675,14 zł
 • dofinansowanie z budżetu państwa: 9 775 387,35 zł
 • wkład własny Beneficjenta: 19 546 006,94 zł

Całkowity koszt kwalifikowalny Partnera – Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego to 3 665 000 zł, z czego 3 298 500 zł to dofinansowanie z UE, natomiast 366 500 zł wkład własny Szpitala.

Okres realizacji projektu: 2016 - 2023


*****

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w partnerstwie z Województwem Małopolskim (Lider projektu) realizuje Projekt pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Celem projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

• ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,

• zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,

• poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Założenia projektu:

 • połączenie platformy MSIM z ogólnokrajową platformą P1;
 • rozbudowa platformy MSIM o wybrane dodatkowe funkcjonalności/e-usługi, m.in. dostęp pacjentów do danych medycznych oraz wymiana EDM;
 • integrację z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania;
 • zapewnienie środków technicznych niezbędnych dla wymiany danych z innymi platformami regionalnymi;
 • przyłączenie do platformy MSIM kolejnych podmiotów leczniczych.


Szacowana całkowita wartość projektu i kosztów kwalifikowanych (brutto): około 205,5 mln zł

 • dofinansowanie UE: około 174,5 mln zł
 • współfinansowanie z budżetu państwa:  około 10,5 mln zł
 • wkład budżetu województwa i partnerów: około 20,5 mln zł

Całkowity koszt kwalifikowalny Partnera – Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego to 3 665 000 zł, z czego 3 298 500 zł to dofinansowanie z UE, natomiast 366 500 zł wkład własny Szpitala.


Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Aktualizacja z dnia 01.08.2023 r.

Wartość zadania: 1 196 997,59 zł

Dofinansowanie: 1 006 400,45 zł

Wkład własny: 190 597,14 zł

                                                                ......................................................................................Aktualizacja z dnia 25.01.2023 r.

Wartość zadania: 1 184 000,47 zł

Dofinansowanie: 1 006 400,45 zł (85%)

Wkład własny:177 600,02 zł (15%)


                                                                  ......................................................................................

Szpital Powiatowy w Limanowej podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie).

Celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 poprzez m. in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19 oraz niwelowania ujemnych następstw tej choroby na terenie Małopolski.

Dzięki dofinansowaniu Szpital Powiatowy w Limanowej zakupi:

 • aparat USG wielofunkcyjny z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc – 1 szt.
 • aparat do znieczulenia – 2 szt.
 • łóżko, w tym łóżko OIOM wraz z materacem – 16 szt.
 • materace p/odleżynowe – 5 szt.
 • wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych – 12  szt.
 • wstrzykiwacz środka kontrastowego do badań metodą tomografii komputerowej – 1 szt.
 • diatermia chirurgiczna – 1 szt.
 • diatermia chirurgiczna 2 – 2 szt.
 • defibrylator z wyposażeniem – 1 szt.

Wartość zadania: 1 169 502,17 zł

Dofinansowanie: 994 076,85 zł (85%)

Wkład własny: 175 425,32 zł (15%)

Okres realizacji projektu: 2022 - 2023 rok

                                                                ......................................................................................

Artykuły na stronie www.szpitallimanowa.pl dotyczące projektu:

Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymał dofinansowanie w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

Dostawy sprzętu zakupionego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 3

Kolejny sprzęt zakupiony w ramach Pakietu Medycznego 3.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ

Szpital Powiatowy w Limanowej realizuje zadanie w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”.

Głównym celem projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 –Wsparcie grantowe placówek POZ” jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ - w szczególności personelu medycznego, a także pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.

W wyniku realizacji grantu zakupione zostaną:

 • maski chirurgiczne x 121 op.
 • rękawiczki jednorazowe x 141 op.
 • prześcieradła jednorazowe x 1 504 szt.
 • aparat EKG x 1 szt.
 • aparaty do mierzenia ciśnienia mechaniczne x 5 szt.
 • aparaty do mierzenia ciśnienia elektroniczne x 5 szt.
 • fonoendoskopy/stetoskopy x 5 szt.
 • koncentrator tlenu x 1 szt.
 • nebulizatory/inhalatory x 5 szt.
 • pulsoksymetr x 1 szt.
 • elektroniczne termometry do pomiaru temperatury ciała – 5 szt.
 • worki ambu z wyposażeniem x 5 szt.


Wartość grantu: 20 678,00 zł

Wkład własny: 3 649,06 zł

Łączna wartość zadania grantowego: 24 327,06 zł

Okres realizacji grantu: 31.12.2022 r.

Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego

Aktualizacja z dnia 17.08.2021 r.

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”, Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM)

Całkowita wartość projektu: 7 527 911,31 zł

Koszty kwalifikowane: 6 124 724,88 zł

Dofinansowanie projektu: 3 674 222,46 zł (59,99%)

Okres realizacji projektu 2016-2019

Zakończenie realizacji projektu – 30.12.2019 r.

Poniżej znajduje się link z możliwością odsłuchu i tłumaczenia na język migowy:

https://powiat.limanowski.pl/blog/gleboka-modernizacja-energetyczna-budynkow-uzytecznosci-publicznej-powiatu-limanowskiego/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego”, Numer Projektu: RPMP.04.03.02-12-0307/16

Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020 (RPO WM)

Całkowita wartość projektu: 7 527 911,31 zł

Koszty kwalifikowane: 6 124 724,88 zł

Dofinansowanie projektu: 3 674 222,46 zł (59,99%)

Okres realizacji projektu 2016-2019

Zakończenie realizacji projektu – 30.12.2020r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje głęboką modernizację obiektów użyteczności publicznej
z terenu Powiatu Limanowskiego, w tym:

 • POZ Szpitala Powiatowego w Limanowej – termomodernizacja budynku, wymiana modernizacja instalacji grzewczej z wymianą kotła, montaż instalacji fotowoltaicznej – wartość inwestycji 613 545,22 zł,
 • Bezpłatna Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego (medycznego) w Limanowej – termomodernizacja budynku, budowa miejsc postojowych i dojścia do budynku dla osób niepełnosprawnych - wartość inwestycji 394 487,91 zł,
 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół im. KEN w Tymbarku – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół nr 1 w Limanowej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych w Mszanie Dolnej – montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Dom Wczasów Dziecięcych (budynek duży) – termomodernizacja budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Dom Wczasów Dziecięcych (budynek mały) – termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła,
 • Dom Pomocy Społecznej w Limanowej – docieplenie stropów, modernizacja instalacji grzewczej wraz z wymianą kotła, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED,
 • Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej – termomodernizacja budynku, modernizacja instalacji grzewczej, wymiana pokrycia dachu na starej części,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Szczawie – termomodernizacja budynku, modernizacja systemu ogrzewania i systemu w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na LED.