Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Specjalistyczny analizator mikrobiologiczny, konsola zbiorcza monitorowania IT oraz nowoczesna myjka do wózków to kolejny sprzęt zakupiony w ramach Tarczy 2!

08 lipca 2021
Specjalistyczny analizator mikrobiologiczny, konsola zbiorcza monitorowania IT oraz nowoczesna myjka do wózków to kolejny sprzęt zakupiony w ramach Tarczy 2! - zdjęcie

Szpital Powiatowy w Limanowej jest już w posiadaniu kolejnego sprzętu zakupionego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 2. Do Pracowni Bakteriologicznej trafił nowoczesny analizator mikrobiologiczny, konsola zbiorcza monitorowania IT przeznaczona została na Oddział Chorób Wewnętrznych, natomiast Centralna Sterylizacja wzbogaciła się o myjkę do wózków i tac narzędziowych.  

To już kolejny sprzęt medyczny, który został zakupiony w ramach Pakietu Medycznego 2. Wcześniej Szpital z uzyskanego dofinansowania zakupił bramki dezynfekcyjne, aparat do znieczulenia oraz konsolę zbiorczą monitorowania IT.

 

Łączna wartość dofinasowania w ramach Pakietu Medycznego 2 to 1 005 445,07 złotych.

 

Poniżej prezentujemy krótki opis oraz zdjęcia nowego sprzętu medycznego.

Analizator mikrobiologiczny – pozwala na identyfikację szerokiego panelu patogenów układu pokarmowego (bakterie, wirusy oraz pasożyty) oraz patogenów górnych i dolnych dróg oddechowych (wirusy, bakterie atypowe, bakterie). Zapewnia zintegrowaną izolację, amplifikację, detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki oraz analizę prób w czasie około 1 godziny. Daje to więc w krótkim czasie wynik gotowy do interpretacji. Gwarantuje również minimalizację ryzyka zakażenia pracowników szpitalnego laboratorium.

Konsola zbiorcza monitorowania IT umożliwia ciągłe monitorowanie funkcji życiowych pacjentów i zdalny nadzór nad nimi. Dają one możliwość równoczesnego podglądu na w/w funkcje u kilku pacjentów równocześnie. Zmniejszają konieczność bezpośredniego kontaktu personelu z pacjentami, a tym samym zmniejszone zostaje ryzyko zakażenia.

Myjnia do wózków – Myjnia do wózków gwarantuje szybką i bardzo dokładną dezynfekcję wózków do przewozu narzędzi oraz piętnastu dużych tac narzędziowych. Myjnia ta minimalizuje kontakt personelu z zabrudzonymi wózkami i tacami, a tym samym minimalizuje ryzyko zakażenia.

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy.
I etap buduje pakiet medyczny (223,5 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (361 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł).
II etap to pakiet społeczny i pakiet edukacyjny (116 mln zł).
III etap to pakiet rozwoju (740 mln zł).
W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono 1,5 mld zł przekazywane przez Zarząd Województwa Małopolska na walkę z COVID-19 oraz łagodzenie skutków pandemii dla małopolskiej gospodarki oraz wsparcia mieszkańców. Pochodzą one z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego
 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020