Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Instytucje ważne dla Pacjentów

Każdy pacjent leczony w naszym Szpitalu powinien znać swoje prawa i umieć z nich korzystać.

Informujemy, że Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta znajduje się u pielęgniarek dyżurnych.

W przypadku naruszenia praw pacjenta, skargi i odwołania można składać:

1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec
ul. Płocka 11/13

01-231 Warszawa

e-mail:kancelaria@rpp.gov.pl

Bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800-190-590 (czynna całodobowo przez siedem dni w tygodniu).

2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy w Krakowie

lek. Jerzy Sławiński

ul. Krupnicza 11a

31-123 Kraków

Tel/fax: 12/ 619-17-29

3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

piel. Agata Kaczmarczyk

ul. Szlak 61

31-153 Kraków

tel: 12/ 42-28-854, 12/ 43-00-723

4. Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Przedmiotem skargi lub wniosku kierowanej do NFZ może być postępowanie świadczeniodawcy w zakresie realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ lub niewłaściwe załatwianie spraw prez pracowników Funduszu.

ul. Ciemna 6

31- 053 Kraków

tel. 12/ 29-88-404, faks 12/ 29-88-320

12/ 29-88-386 - informacja ogólna

5. Szpitalny Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - Szpital Powiatowy w Limanowej

Bernadetta Misiura

  • pokój nr 2 -przewiązka
  • telefonicznie 18/ 33-01-700 wew. 834
  • e-mail: bmisiura@szpitallimanowa.pl