Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Co zabrać ze sobą do szpitala?

SKIEROWANIE DO SZPITALA

Pacjenci przyjmowani są do szpitala w trybie nagłym lub planowym.

Nagłe przyjęcie do szpitala odbywa się bez skierowania, ewentualnie ze skierowaniem z pomocy doraźnej.

Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego, zgodnie z listą oczekujących na przyjęcie do szpitala i ustaloną datą planowanego przyjęcia oraz nazwą oddziału. Planowe przyjęcia odbywają się w Izbach Przyjęć poszczególnych oddziałów. W przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego zaistniałych przeciwwskazań do planowego przyjęcia pacjenta na dany oddział, lekarz dyżurny tego oddziału ustala datę kolejnego planowego przyjęcia.

Skierowanie powinno zawierać informacje dotyczące:

 • danych osobowych pacjenta,
 • rozpoznania, z jakim pacjent jest kierowany,
 • lekarza kierującego,
 • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,
 • nr umowy z NFZ,
 • daty wystawienia skierowania.

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Co Pacjent powinien mieć przy sobie?

 • dokumenty:
  • skierowanie do szpitala,
  • dowód osobisty, ewentualnie paszport,
  • wyniki wykonywanych badań diagnostycznych, jeżeli Pacjent takie posiada,
  • karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu,
  • dowód ubezpieczenia,
  • rzeczy osobiste: piżama, pantofle, klapki pod prysznic, bielizna, ręcznik oraz podstawowe przybory toaletowe. Należy również zabrać własny kubek i sztućce.
  • w przypadku przyjęcia na oddział w celu przeprowadzenia zabiegu operacyjnego Pacjent może przedstawić badania laboratoryjne, jeżeli je posiada. W przypadku ich braku, badania będą wykonane po przyjęciu (obowiązek ten spoczywa na jednostce przyjmującej).

Jak wygląda przyjęcie na oddział Szpitala?

 • w dniu planowego przyjęcia do szpitala, Pacjent zgłasza się na oddział na który jest kierowany,
 • na oddziale weryfikowane jest prawo Pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Jeśli podczas sprawdzania w systemie ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone, wówczas ma on możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń, w którym wskazuje podstawę prawną do świadczeń (np. zawarta umowa o pracę, emerytura). Pacjent może również okazać dowód ubezpieczenia, jeżeli posiada go przy sobie.
 • Po zakończeniu rejestracji pielęgniarka zaprowadza Pacjenta na salę, wskazuje łóżko i udziela dalszych instrukcji.

Ważne:

Personel szpitala nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pieniądze, biżuterię i inne przechowywane wśród rzeczy osobistych, a nie złożone do depozytu szpitalnego.

Osoby nie posiadające ubezpieczenia, mogą skorzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem szpitalnym.

Podczas rejestracji, przyjęcia do Szpitala oraz na każdym etapie postępowania medycznego, osoby głuche i niedosłyszące mogą korzystać z pomocy osób trzecich, wskazanych przez siebie.