Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Co zabrać ze sobą do szpitala?

SKIEROWANIE DO SZPITALA

Pacjenci przyjmowani są do szpitala w trybie nagłym lub planowym.

Nagłe przyjęcie do szpitala odbywa się bez skierowania, ewentualnie ze skierowaniem z pomocy doraźnej.

Planowe przyjęcie pacjenta odbywa się na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie z listą oczekujących na przyjęcie do szpitala i ustaloną datą planowanego przyjęcia oraz nazwą oddziału. Planowe przyjęcia odbywają się w Izbach przyjęć poszczególnych oddziałów. W przypadku stwierdzenia przez lekarza dyżurnego zaistniałych przeciwwskazań do planowego przyjęcia pacjenta na dany oddział, lekarz dyżurny tego oddziału ustala datę kolejnego planowego przyjęcia.

Skierowanie powinno zawierać informacje dotyczące:

 • danych osobowych pacjenta,
 • rozpoznania, z jakim pacjent jest kierowany,
 • lekarza kierującego,
 • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego,
 • nr umowy z NFZ,
 • daty wystawienia skierowania.

PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Co Pacjent powinien mieć przy sobie?

 • dokumenty:
  • skierowanie do szpitala,
  • dowód osobisty, ewentualnie paszport,
  • wyniki wykonywanych badań diagnostycznych, jeżeli Pacjent takie posiada,
  • karty informacyjne z poprzednich pobytów w szpitalu,
  • dowód ubezpieczenia,
  • rzeczy osobiste: piżama, pantofle, klapki pod prysznic, bielizna, ręcznik oraz podstawowe przybory toaletowe. Należy również zabrać własny kubek i sztućce.
  • w przypadku przyjęcia na oddział w celu przeprowadzenia zabiegu operacyjnego Pacjent może przedstawić badania laboratoryjne, jeżeli je posiada. Jeżeli Pacjent nie posiada wyników badania będą wykonane po przyjęciu (obowiązek ten spoczywa na jednostce przyjmującej).

Jak wygląda przyjęcie na oddział Szpitala?

 • w dniu planowego przyjęcia do szpitala, Pacjent zgłasza się na oddział na który jest kierowany.
 • na oddziale weryfikowane jest prawo Pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Jeśli podczas sprawdzania w systemie, ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone, wówczas ma on możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń, w którym wskazuje podstawę prawną do świadczeń (np. zawarta umowa o pracę, emerytura). Pacjent może również okazać dowód ubezpieczenia, jeżeli posiada go przy sobie.
 • Po zakończeniu rejestracji Pacjenta Pielęgniarka zaprowadza go na salę, wskazuje łóżko
  i udziela dalszych instrukcji.

Ważne:

Personel szpitala nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, pieniądze, biżuterię i inne przechowywane wśród rzeczy osobistych, a nie złożone do depozytu szpitalnego.

Osoby nie posiadające ubezpieczenia, mogą skorzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie, zgodnie z obowiązującym cennikiem szpitalnym.

Podczas rejestracji, przyjęcia do Szpitala oraz na każdym etapie postępowania medycznego, osoby głuche i niedosłyszące mogą korzystać z pomocy osób trzecich, wskazanych przez siebie.