Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

POLITYKA JAKOŚCI SZPITALA POWIATOWEGO W LIMANOWEJ IMIENIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Misja i cele Szpitala:

„Po pierwsze pacjent”

Misją Szpitala jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańcom powiatu limanowskiego oraz wszystkim innym osobom przebywającym na obszarze działania Szpitala, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod profilaktyki i promocji zdrowia oraz leczenia poprzez:

 • Zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług medycznych.
 • Leczenie, pielęgnowanie i rehabilitację pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą i standardami diagnostyki.
 • Zapewnienie przyjaznej, miłej atmosfery, sprzyjającej szybkiemu powrotowi do zdrowia.
 • Tworzenie lepszych warunków pobytu pacjentów.
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników.

Do podstawowych celów Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego zaliczyć należy:

 • zapewnienie wysokiego poziomu jakości świadczeń w zakresie stacjonarnej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
 • leczenie nerkozastępcze, realizowane metodą hemodializy,
 • udzielanie pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu i zagrożenia życia,
 • świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej,
 • wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych na podstawie umów zawartych z płatnikami systemu ubezpieczenia zdrowotnego oraz innymi
 • podmiotami zlecającymi Szpitalowi usługi zdrowotne.

Realizując wyżej wymienione cele, Szpital wykonuje zadania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Dla skutecznej realizacji celów ogólnych funkcjonowania Szpitala wdrożyliśmy i stale doskonalimy system zarządzania jakością , zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015. W ramach tego systemu opracowujemy standardy , procedury i instrukcje wykonywania zadań, określamy szczegółowo mierzalne cele, monitorujemy stosowanie zasad.

Skuteczne funkcjonowanie systemu zarządzania jakością wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, co osiągamy poprzez regularne spotkania i szkolenia wewnętrzne, a także stałe podnoszenie kwalifikacji personelu w szkoleniach zewnętrznych. Zasoby niezbędne do funkcjonowania i doskonalenia systemu zarządzania jakością są identyfikowane i zapewniane.

Limanowa , dnia 29 marca 2018 r.