Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Kolejny sprzęt medyczny zakupiony w ramach Tarczy 2 jest już w Szpitalu!

14 czerwca 2021
Kolejny sprzęt medyczny zakupiony w ramach Tarczy 2 jest już w Szpitalu! - zdjęcie

Dzięki dofinansowaniu w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 2, Szpital Powiatowy w Limanowej wzbogacił się o nowoczesny aparat do znieczuleń oraz konsolę zbiorczą monitorowania IT. W najbliższym czasie do Szpitala dostarczony zostanie również analizator mikrobiologiczny, kolejna konsola zbiorcza monitorowania IT  oraz myjnia do wózków. Łączna wartość dofinasowania w ramach Pakietu Medycznego 2 to 1 005 445,07 złotych.

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”  to projekt realizowany przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 9 oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Szpital Powiatowy w Limanowej jest jednym spośród 39 Partnerów Projektu . W ramach Pakietu Medycznego 2 do małopolskich placówek trafiło łącznie ponad 69 milionów złotych na zakup nowego sprzętu medycznego, zakup środków ochrony osobistej a także na modernizację przyszpitalnych tlenowni.

Poniżej prezentujemy krótki opis oraz zdjęcia nowego sprzętu medycznego.

Nowoczesny aparat do znieczulenia to zwarty system oddechowy zaprojektowany do prowadzenia znieczulenia niskimi przepływami. Zawiera respirator z cyfrowo sterowanymi zastawkami przepływu. Umożliwia wentylację wszystkich grup pacjentów od noworodków do osób dorosłych. Zapewnia ciągły przepływ świeżego gazu w trakcie wentylacji mechanicznej. Wspomaga leczenie pacjentów na oddziale Intensywnej Terapii.

Nowa konsola zbiorcza monitorowania IT trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Konsole zbiorcze umożliwiają ciągłe monitorowanie funkcji życiowych pacjentów i zdalny nadzór nad nimi. Dają one możliwość równoczesnego podglądu na w/w funkcje u kilku pacjentów równocześnie. Zmniejszają konieczność bezpośredniego kontaktu personelu z pacjentami, a tym samym zmniejszone zostaje ryzyko zakażenia. Kolejna konsola, która będzie dostarczona w najbliższym czasie, trafi na Oddział Chorób Wewnętrznych.

 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa została podzielona na trzy etapy.
I etap buduje pakiet medyczny (223,5 mln zł), pakiet przedsiębiorczości (361 mln zł) i pakiet płynności finansowej (111 mln zł).
II etap to pakiet społeczny i pakiet edukacyjny (116 mln zł).
III etap to pakiet rozwoju (740 mln zł).
W sumie na realizację działań w poszczególnych obszarach przeznaczono 1,5 mld zł przekazywane przez Zarząd Województwa Małopolska na walkę z COVID-19 oraz łagodzenie skutków pandemii dla małopolskiej gospodarki oraz wsparcia mieszkańców. Pochodzą one z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego
 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020