Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

18 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

18 lipca 2018
18 lipca odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Szpitala - zdjęcie

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Powoływana jest na podstawie Ustawy o działalności leczniczej (art. 48 ust.1 Ustawy z dnia 15.04.2011 roku).  

Posiedzenie Rady otworzył jej Przewodniczący – Jan Puchała Starosta Limanowski. Podczas dzisiejszych obrad Rada głosowała nad podjęciem uchwały w sprawie przedstawienia opinii o wykonaniu planu finansowego i inwestycyjnego Szpitala za rok 2017 oraz  uchwały w sprawie przedstawienia opinii o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2017 r.

Po przedstawieniu przez Dyrektora Szpitala oraz Głównego Księgowego sytuacji finansowej szpitala, obydwie uchwały została przyjęte jednogłośnie. Dalsze obrady dotyczyły spraw bieżących Szpitala.

Na koniec spotkania Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala poinformował zgromadzonych, iż w posiedzeniu Rady Społecznej po raz ostatni uczestniczył Pan Jakub Trojanowski Główny Księgowy Szpitala, pełniący tę funkcję od 1985 roku, który pod koniec lipca bieżącego roku przejdzie na emeryturę. Dyrektor złożył mu serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności za ponad 30 - letnie zaangażowanie w działania na rzecz Szpitala, a także za aktywną współpracę, zawsze przebiegającą w przyjaznej atmosferze. Podziękowania, w imieniu własnym i wszystkich członków Rady Społecznej złożył także Jan Puchała Starosta Limanowski.