Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Akredytacja tuż tuż!

18 czerwca 2015

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Limanowej imienia Miłosierdzia Bożego z przyjemnością informuje, iż Przewodniczący Rady Akredytacyjnej prof. dr hab. Rafał Niżankowski, przekazał stanowisko Rady Akredytacyjnej, która po zapoznaniu z raportem z przeglądu akredytacyjnego postanowiła jednogłośnie rekomendować Ministrowi Zdrowia udzielenie akredytacji naszemu Szpitalowi. Teraz oczekujemy na przyznanie certyfikatu przez Ministerstwo Zdrowia.

Jest to ogromne wyróżnienie dla naszej placówki, gdyż szpital oceniany jest przez niezależny obiektywny zewnętrzny zespół. Na dzień dzisiejszy liczba szpitali posiadających certyfikat akredytacyjny wynosi zaledwie 193 na blisko 950 placówek szpitalnych w Polsce.

 

Akredytacja prowadzona jest na podstawie ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia oraz dwóch powiązanych rozporządzeń Ministra Zdrowia.

 

 Akredytacji udziela oraz przyznaje certyfikat akredytacyjny Minister Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej. W skład Rady Akredytacyjnej wchodzą m.in. przedstawiciele Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Rekomendacja Rady Akredytacyjnej wydawana jest po zapoznaniu się z dokumentami przedstawionymi przez Ośrodek Akredytacyjny, czyli Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, który podczas przeglądu akredytacyjnego dokonuje oceny jednostki pod względem spełnienia standardów akredytacyjnych. Akredytacja przyznawana jest po uzyskaniu co najmniej 75 % możliwej do uzyskania punktacji.

 

3 dniowy przegląd akredytacyjny Szpitala odbył się w dniach 25, 26 i 27 marca bieżącego roku. Podczas tego przeglądu oceniane były poszczególne obszary działania Szpitala. Przegląd miał charakter kompleksowy i dotyczył ogółu funkcjonowania placówki. Oceniane były m.in. standardy z zakresu ciągłości opieki, praw pacjenta, oceny stanu pacjenta, środowiska opieki, opieki nad pacjentem, kontroli zakażeń, diagnostyki obrazowej, laboratorium, odżywiania, zabiegów i znieczuleń, farmakoterapii, poprawy jakości i bezpieczeństwa pacjenta, zarządzania ogólnego, zasobami ludzkimi oraz zarządzania informacją. Wiadomość o rekomendacji przez Radę Akredytacyjną do Ministra Zdrowia o udzielenie akredytacji dla limanowskiej placówki jest dla nas nagrodą za wytężoną pracę , ale przede wszystkim jest potwierdzeniem i przekazem dla wszystkich Pacjentów, że Szpital Powiatowy w Limanowej zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.