Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie w Szpitalu – kto może się zapisać?

06 października 2021
Bezpłatne szczepienia przeciw grypie w Szpitalu – kto może się zapisać? - zdjęcie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022. Dz.U. 2021 poz. 1581 dokładnie określa kto może skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciw grypie. Na szczepienie przeciw grypie nie wymaga się skierowania i recepty na szczepionkę. Nie ma również możliwości zapisów przez system e-rejestracji - termin wyznacza punkt szczepień. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do szczepienia i umów wizytę w punkcie szczepień w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. Numery do rejestracji:  734-135-538 oraz 600-374-857 (numery czynne od poniedziałku do piątku).

Zgodnie z ww rozporządzeniem, z nieodpłatnych szczepień przeciw grypie mogą skorzystać:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • farmaceuci,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej,
 • nauczyciele akademiccy oraz inne osoby zatrudnione w uczelni,
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • pracownicy organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej,
 • pracownicy domów pomocy społecznej,
 • pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej
 • pracownicy szkół i przedszkoli, placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze;
 • rzecznicy praw pacjenta szpitala psychiatrycznego;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

 

Na szczepienie należy się stawić zdrowym – bez objawów infekcji i wysokiej gorączki. Szczepienie realizowane jest w lewym skrzydle poradni specjalistycznych Szpitala – w gabinecie Poradni Alergologicznej.