Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

DRUGA EDYCJA – „BIAŁEJ SOBOTY”

07 października 2014
DRUGA EDYCJA – „BIAŁEJ SOBOTY”  - zdjęcie

W dniu 4 października na płycie limanowskiego Rynku przeprowadzono akcję pod nazwą „Biała Sobota”. Jest to akcja zainicjowana w ubiegłym roku przez Szpital Powiatowy w Limanowej i Starostwo Powiatowe.

W ramach tegorocznego przedsięwzięcia każdy mógł skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych oraz skorzystać z konsultacji specjalistycznych.

 

Pierwszych pacjentów, którzy zgromadzili się wokół stanowisk gdzie miały być wykonywane badania profilaktyczne, powitali Marcin Radzięta Dyrektor limanowskiego szpitala oraz Mariusz Bobula Z.ca Dyrektora ds. Lecznictwa, którzy zachęcali do skorzystania
z dostępnych badań.

 

W ramach „Białej Soboty” wykonywano bezpłatnie badania takie jak: EKG, spirometria, ciśnienie krwi, poziom cukru we krwi oraz badania dzieci z problemami wad wymowy. Dodatkowo udzielane były konsultacje lekarzy specjalistów: kardiologa, reumatologa
i gastroenterologa oraz konsultacje logopedy i pielęgniarek diabetologicznych. Do dyspozycji był również OSTEOBUS, w którym możliwe było wykonanie badań w kierunku osteoporozy oraz stanowiska, przy których wykonywano badania pozwalające określić „wiek” serca pacjenta. Dla zainteresowanych odbywały się pokazy Ratownictwa Medycznego.

 

Wszystkie badania cieszyły się dużym zainteresowaniem pacjentów, o czym świadczyły kolejki do każdego ze stanowisk przez cały czas trwania akcji.

 

Marcin Radzięta Dyrektor limanowskiego szpitala podkreślił, że po sukcesie Białej Soboty organizowanej w ubiegłym roku, przedsięwzięcie przeprowadzone w dniu 4 października zakończyło się również wielkim sukcesem i zgromadziło wielu mieszkańców powiatu.

 

W ramach „Białej Soboty” personel wykonał  około 600 badań w tym: 130 spirometrii,
70 badań EKG, 35 badań w kierunku osteoporozy, 250 pomiarów CTK z określeniem „wieku” serca, oraz 130 badań poziomu cukru we krwi, a także blisko 200 konsultacji lekarskich: kardiologicznych -100, reumatologicznych – 45, gastroenterologicznych – 55.

 

Dzięki wykonanym badaniom profilaktycznym kilkudziesięciu pacjentów zostało zdiagnozowanych i skierowanych do dalszego leczenia.

 

Dyrektor Szpitala skierował podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do sukcesu tej akcji. Podziękował Staroście Limanowskiemu za pomoc w realizacji przedsięwzięcia, władzom Miasta Limanowa za udostępnienie płyty Rynku limanowskiego.

 

Słowa podziękowania skierował również do lekarzy naszego szpitala Mariusza Bobuli, Tomasza Idzika, Ryszarda Oko, naszego Logopedy pani Iwony Ranosz-Rosiek, pani Bożeny Golonka Pielęgniarki Koordynującej Pracę Poradni naszego szpitala - za wspaniałą organizację akcji oraz do personelu pielęgniarskiego wykonującego badania poziomu cukru, spirometrię i badania EKG, a także do ratowników medycznych, którzy uczyli jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy. Za przygotowanie akcji od strony technicznej podziękował pracownikom Sekcji Technicznej.  

Zapraszamy do fotogalerii!