Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Dzień Ratownictwa Medycznego 2020

13 października 2020
Dzień Ratownictwa Medycznego 2020 - zdjęcie

  W Polsce od kilkunastu lat 13 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji w naszym Szpitalu we wtorek 13 października 2020 roku odbyło się spotkanie dyrekcji szpitala z przedstawicieli ratowników medycznych. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Dyrektora Szpitala Marcina Radzięty który jednak z powodu obowiązków służbowych nie mógł on w nim uczestniczyć osobiście. Na spotkaniu ratownikom medycznym życzenia w imieniu dyrekcji złożyli Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa lek. Andrzej Gwiazdowski oraz Przełożona Pielęgniarek Bożena Bugajska. Grupę ratowników medycznych reprezentowała delegacja na czele z Koordynatorem Zespołów Ratownictwa Medycznego Andrzejem Burnagielem. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania gości i złożenia życzeń ratownikom przez dyrekcję. Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa lek. Andrzej Gwiazdowski podziękował wszystkim ratownikom za poświęcenie w wykonywanej pracy. Podkreślił także że w obecnie panującej sytuacji w Polsce jak na świecie praca ratownika wiąże się z bardzo dużym ryzykiem i jest jeszcze bardziej wymagająca. Życzył także wszystkim ratownikom dużo zdrowia oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Przedstawiciele dyrekcji wręczyli symboliczny bukiet kwiatów ratownikom. Po części oficjalnej przyszedł czas na krótkie prywatne rozmowy i poczęstunek.  

 

Kim są ratownicy medyczni?

 

Ratownik medyczny posiada kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń diagnostycznych, leczniczych, zapobiegawczych i profilaktycznych, szczególnie w ostrych stanach zagrożenia życia lub zdrowia u noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych. Kwalifikacje i uprawnienia ratownika medycznego w szczególności obejmują świadczenia zdrowotne z dziedziny medycyny ratunkowej, medycyny urazowej, intensywnej terapii, a także szeregu innych dziedzin klinicznych (traumatologia, choroby wewnętrzne, neonatologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, chirurgia, anestezjologia, kardiologia, neurologia, neurotraumatologia, psychiatria). Zawód ratownika medycznego w Polsce jest zawodem samodzielnym oraz regulowanym ustawowo. Jest to zawód wymagający obszernej i interdyscyplinarnej wiedzy medycznej oraz umiejętności praktycznych, ze względu na specyfikę i ciężkość stanów klinicznych z którymi na co dzień spotykają się ratownicy medyczni. Profesja ta wymaga także ponadprzeciętnej odporności na stres oraz cierpienie ludzkie, a także trzeźwości umysłu w sytuacjach krytycznych. Ratownicy medyczny zobowiązani są ustawowo do stałego doskonalenia zawodowego i rozwoju. Doskonalenie zawodowe ratownika medycznego jest realizowane w pięcioletnich okresach edukacyjnych. Doskonalenie zawodowe obejmuje kursy doskonalące, seminaria oraz szeroko pojęte samokształcenie.

Ratownicy medyczni w limanowskim Szpitalu.

W naszym Szpitalu ratownicy medyczni pracują w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w ramach SOR-u w zespołach wyjazdowych. W ostatnim czasie także jeden ratownik medyczny pracował na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Obecnie w Szpitalu Powiatowym w Limanowej według danych na koniec września b.r. pracuje 42 ratowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz 49 na kontrakcie. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz we Wyjazdowych Zespołach Ratownictwa Medycznego pracuje na dzisiaj 89 pracowników w tym ratowników medycznych jest 84 oraz 5 pielęgniarzy.

 

W ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działają Zespoły Ratownictwa Medycznego:

 

•Limanowa ul. Piłsudskiego 61 – podstawowy zespół ratownictwa medycznego - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.

 

•Limanowa ul. Piłsudskiego 61 – podstawowy zespół ratownictwa medycznego - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.

 

•Mszana Dolna ul. Józefa Marka 2 – podstawowy zespół ratownictwa medycznego - dyżur codziennie w godzinach od 7:00 do 7:00, dwóch ratowników medycznych.

 

•Mszana Dolna ul. Józefa Marka 2 – podstawowy zespół ratownictwa medycznego - dyżur codziennie w godzinach od 7:00 do 23:00, dwóch ratowników medycznych.

 

•Kamienica remiza OSP Kamienica – podstawowy zespół ratownictwa medycznego - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.

 

•Wilkowisko remiza OSP Wilkowisko – podstawowy zespół ratownictwa medycznego - dyżur przez całą dobę, dwóch ratowników medycznych.

 

W ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działają oprócz Zespołów Ratownictwa Medycznego także Zespoły Transportowe. Obecnie są to dwa Zespoły Transportowe Całodobowe z których jeden wykonuje świadczenia nie tylko dla naszego szpitala, ale także dla okolicznych szpitali między innymi w Nowym Sączu, w Myślenicach, w Gorlicach. Drugi z tych zespołów wykonuje transport miejscowy tak zwany wewnątrz szpitalny. Oprócz tego działają jeszcze trzy zespoły transportowe które pełnia dyżur w godzinach od 700 do 1900.

 

Jak zaznacza Andrzej Burnagiel Koordynator Zespołów Ratownictwa Medycznego:

„W obecnej sytuacji pandemii jest teraz zdecydowanie więcej pracy niż w poprzednim podobnym okresie poprzednich lat. Ze względu na wzmożone zapotrzebowanie utworzony został w naszym szpitalu dodatkowy zespół transportowy”. Dodaje także:

„Obecna sytuacja wiąże się z wieloma zagrożeniami dla ratowników w postaci możliwości zakażenia się członków zespołu od pacjenta, dlatego standardem stało się dodatkowe używanie przez nas dodatkowej odzieży ochronnej w postaci kombinezonów, masek oraz gogli. Dlatego na terenie Ziemi Limanowskiej można spotkać naszych pracowników w takim „kosmicznym stroju”. Często, gdy pacjent jest zakażony i jest przewożony przez nasz zespół karetką po transporcie dochodzą dodatkowe procesy dekontaminacji i dezynfekcji karetki”. Andrzej Burnagiel podkreśla także:

„Mimo że wyjazdy są bardziej skomplikowane niż te przed wybuchem pandemii to dzięki dyrekcji jako ratownicy medyczni mamy stworzone środowisko do pracy, mamy także zapewnione pod dostatkiem środki ochrony osobistej”.

 

Warto wiedzieć – błogosławiony Gerard patron ratowników medycznych.

Święto Ratownictwa Medycznego obchodzone jest w Polsce od 2006 roku. Patronem ratowników medycznych jest błogosławiony Gerard Tonque. Bł. Gerard Tonque znany także jako Gerard z Jerozolimy żył w latach ok. 1040 do 1120 roku. Pochodził z Prowansji we Francji i przybył jako pielgrzym do Ziemi Świętej w latach 80. XI wieku. Podczas pobytu w Ziemi Świętej zachorował i trafił do szpitala św. Jana Jałmużnika w Jerozolimie, założonego w 1070 roku przez kupców z włoskiej Republiki Amalfi. Gdy wyzdrowiał to wstąpił do bractwa istniejącego przy tym szpitalu. Dzięki swojej aktywności i talentom organizacyjnym został przełożonym szpitala oraz znajdującego się przy nim bractwa. Z czasem został także przełożonym także leprozorium św. Łazarza za murami miasta. Uznawany jest za pierwszego wielkiego mistrza Zakonów Rycerskich – Joannitów czyli Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego oraz Lazarytów czyli Rycerskiego i Szpitalniczego Zakonu Świętego Łazarza z Jerozolimy choć sam używał tylko tytułu przeora lub rektora szpitala w Jerozolimie.

Gdy Krzyżowcy w 1097 roku zbliżali się do Jerozolimy, dowódca fatymidzki Iftichar-ad Daul nakazał wydalenie z miasta wszystkich chrześcijan. Z niewiadomych przyczyn nakaz ten nie objął Gerarda i jego bractwa. Niemniej jednak Gerard został uwięziony przez muzułmanów, był przesłuchiwany oraz torturowany. Dopiero upadek miasta przyniósł mu uwolnienie.
Wolny już Gerard potrafił wykorzystać nadarzającą się okazję podniesienia rangi szpitala i jego bractwa. Zmienił patrona szpitala oraz bractwa ze św. Jana Jałmużnika na bardziej znanego na Zachodzie Europy św. Jana Chrzciciela. Pod jego przywództwem bractwo szpitalne zaczęło przekształcać się w zakon. Stworzył on Zakon Rycerzy Szpitala św. Jana Jerozolimskiego i został jego pierwszym wielkim mistrzem. Dzięki jego zabiegom nowy zakon został zaakceptowany przez papieża Paschalisa II w 1113 roku. W roku 1116 wydzielił z Zakonu św. Jana bractwo trędowatych opiekujących się jerozolimskim leprozorium św. Łazarza, które bullą papieża Paschalisa II z tego samego roku zostało ukształtowane w Szpitalniczy Zakon pod wezwaniem św. Łazarza. Gerard rozszerzył działalność powstającego zakonu na tereny poza Ziemią Świętą (domy zakonne i szpitale zaczęły powstawać w miastach portowych i ważnych ośrodkach pielgrzymkowych, szczególnie we Francji oraz Italii).

Bł. Gerard organizował również pielgrzymki do Ziemi Świętej oraz wytyczył najdogodniejsze dla pielgrzymów trasy. Do ochrony pątników, a także transportów zaopatrzenia dla swoich szpitali, powołał oddział rycerzy. Bł. Gerard zmarł 3 września 1120 roku.

 

Wszystkim ratownikom medycznym w tym trudnym dla nich i dla nas czasie pandemii życzymy zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Karol Wojtas

Rzecznik Szpitala