Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Geriatria – prace przebiegają zgodnie z założeniami.

17 września 2020
Geriatria – prace przebiegają zgodnie z założeniami. - zdjęcie

W maju 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn. "Utworzenie centrum  leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego". Już w czerwcu 2019 roku rozpoczęły się pierwsze prace. Niewiele ponad rok później w nowopowstałym budynku trwają prace wykończeniowe.  

Przedmiotem tej historycznej inwestycji była przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Bloku Operacyjnego o 2 kondygnacje w celu utworzenia poradni i oddziału geriatrycznego. Podczas prac wzmocniono fundamenty bloku, obłożono słupy płytami ogniochronnymi w poziomie piwnic i parteru, dobudowano szyb windowy oraz nadbudowano blok o dwie kondygnacje. Prace obejmowały również stolarkę i ślusarkę okienno-drzwiową, prace związane z instalacjami sanitarnymi, instalacją gazów medycznych, wentylacji oraz instalacją elektryczną nisko i wysokoprądową.

Obecnie część pomieszczeń jest już pomalowanych, prowadzone są prace glazurnicze oraz związane z instalacja gazów medycznych i wentylacji. Zakończenie robót budowlanych przewidziano na koniec listopada bieżącego roku. Po ich zakończeniu nastąpi stopniowe wyposażanie poradni i oddziału geriatrycznego w specjalistyczny sprzęt. Jeżeli przetargi na sprzęt oraz wyposażenie będą rozstrzygane we właściwych terminach to ostatecznym terminem zakończenia inwestycji będzie czerwiec 2021 roku

Docelowo w ramach oddziału geriatrycznego będą 64 łóżka dla Pacjentów. W założeniach jest również przygotowanie i wyposażenie sali gimnastycznej i sali fizykoterapeutycznej kinezyterapii. Diagnostyka osób korzystających z nowego oddziału odbywać się będzie w istniejących już pracowniach i poradniach limanowskiego szpitala. Dodatkowo będzie funkcjonować poradnia geriatryczna.

 

Całkowita wartość projektu wynosi : 10 748 185,02 zł

Kwota dofinansowania: 7 204 701 zł

Wkład własny Beneficjenta: 3 543 484,02 zł

Wkład własny został pokryty ze środków powiatu limanowskiego.

 

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR.