Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA

15 czerwca 2020
INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD ODWIEDZIN W ODDZIAŁACH SZPITALNYCH W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA - zdjęcie

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym związanym z Koronawirusem  wprowadza się ograniczenia w korzystaniu z Praw Pacjenta w celu poprawy bezpieczeństwa pacjentów i personelu w Szpitalu.

1)   Wprowadza się zakaz odwiedzin w szpitalu. W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta Ordynator /Kierownik oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na odwiedziny jednego członka rodziny. Czas trwania odwiedzin ogranicza się do maksimum 30 minut.

2)      Pacjent może kontaktować się na zewnątrz wyłącznie drogą telefoniczną.

3)      Rzeczy osobiste pacjenta należy zredukować do minimum – przedmioty przechowywać w szafce przyłóżkowej.

4)      Pacjent ma możliwość otrzymania paczki z zewnątrz za pośrednictwem personelu szpitala. Paczka powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem pacjenta i nazwą oddziału. Nie może otrzymywać kwiatów ciętych i doniczkowych.

5)      Wprowadza się zakaz samodzielnego oddalania się poza obręb oddziału.

6)      Zabrania się siadania na łóżkach innych pacjentów i łóżkach wolnych jak również odwiedzania pacjentów na innych salach.

7)      Zabrania się korzystania z kuchenki oddziałowej, w razie konieczności należy uzyskać zgodę personelu oddziału.

8)      Ogranicza się udzielanie komunii świętej chorym w salach. W razie potrzeby kontakt
z Kapelanem umożliwiają pielęgniarki.

9)      Zawiesza się prawo do dodatkowej opieki sprawowanej przez osoby bliskie.

 

Dodatkowo informujemy, iż Pacjenci przebywający w Szpitalu mają obowiązek przestrzegania zasad wynikających z przepisów prawa oraz ujętych w regulaminach organizacyjnych oddziałów. Ponadto pacjentom zaleca się:

1)      stosowanie do wskazań lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego,

2)      przebywanie w wyznaczonych salach, korzystanie tylko z wyznaczonej łazienki i toalety,

3)      unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi chorymi,

4)      w czasie rozmowy z personelem pacjent zobowiązany jest do założenia maseczki,

5)      przestrzeganie zasad higieny osobistej – należy często myć i dezynfekować ręce,

6)      unikania spożywania pokarmów otrzymanych z zewnątrz, nie wolno dzielić się posiłkami z innymi chorymi,

7)      podczas kaszlu należy zasłaniać usta i nos jednorazową chusteczką, oraz po każdym jej użyciu zdezynfekować ręce.

 

W razie wątpliwości co do stosowanych ograniczeń i zaleceń należy kontaktować się z Pielęgniarką Oddziałową lub Ordynatorem /Kierownikiem Oddziału. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad.