Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Innowacyjne rozwiązania w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej MSIM

04 czerwca 2021
Innowacyjne rozwiązania w Szpitalu Powiatowym w Limanowej w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej MSIM - zdjęcie

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w partnerstwie z Województwem Małopolskim (Liderem projektu) realizuje Projekt pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

  • ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
  • zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
  • poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia. 

Szpital Powiatowy w Limanowej w ramach partnerstwa w projekcie pozyskał środki w wysokości ponad 3,6 mln na wdrożenie niezbędnych elementów informatycznych pozwalających na integrację z MSIM.

Szpital dzięki pozyskanym środkom rozpoczął wdrażanie innowacyjnych rozwiązań pozwalających na stworzenie bezpiecznego, stabilnego i wydajnego środowiska informatycznego. Na chwilę obecną zrealizowano już kilka elementów z planowanego zakresu rzeczowego projektu, takie jak:

  • modernizacja okablowania strukturalnego - polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu nowej sieci komputerowej w kategorii 6 w skład której wchodzą 475 punkty sieciowe, 15 punktów dystrybucyjnych sieciowych (szafy teleinformatyczne), szkielet sieci wykonany w technologii światłowodowej,
  • adaptacja pomieszczenia pod serwerownię wraz z systemami kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego oraz środowiskowego, zasilania awaryjnego,
  • instalacja nowych przełączników sieciowych dostępowych i agregacyjnych,
  • wdrożenie systemu bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o urządzenia UTM pracujące w systemie HA do zabezpieczenia sieci LAN i Internetu,
  • rozbudowa środowiska aplikacyjnego systemu informatycznego HIS Szpitala o dodatkowe moduły oprogramowania Asseco AMMS

Kolejnym etapem realizacji zakresu rzeczowego projektu będzie dostawa nowego sprzętu komputerowego w postaci serwerów, macierzy dyskowych oraz terminali który to będzie wykorzystany do wdrożenia rozwiązania opartego na wielowarstwowej architekturze klient-serwer systemu terminali komputerowych. Wdrożenie tego typu rozwiązanie pozwoli na centralne zarządzanie systemem informatycznym Szpitala.

Modernizacja lokalnej infrastrukturę informatycznej zarówno od strony sprzętowej (nowoczesne serwery, pamięci masowe, terminale) jak i od strony  nowego oprogramowania aplikacyjnego pozwoli zrealizować wymagane elementy integracji z platformą regionalną MSIM.

Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na koniec 2022 roku.