Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Jakub Trojanowski Główny Księgowy Szpitala przechodzi na emeryturę

30 lipca 2018
Jakub Trojanowski Główny Księgowy Szpitala przechodzi na emeryturę - zdjęcie

Z dniem 27 lipca 2018 roku , po 33 latach pracy przeszedł na emeryturęmgr Jakub Trojanowski, Główny Księgowy Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Podczas pożegnalnego spotkania Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala, w imieniu własnym oraz całej kadry zarządzającej Szpitala złożył Panu Jakubowi podziękowania za ponad 30 – letnią służbę na rzecz Szpitalnej społeczności. Jak mówił „najtrudniejsze są pożegnania , szczególnie wtedy, gdy pracowało się wspólnie tyle lat. Dziękuję za wspieranie moich działań i działań moich poprzedników, za okazywaną pomoc i życzliwość. Wyrażam swoją niezmierną wdzięczność za aktywną współpracę, która przebiegała w twórczej i sympatycznej atmosferze. Jestem przekonany, że towarzyszy Panu satysfakcja z zawodowych dokonań i poczucie dobrze spełnionego obowiązku”. Jednocześnie życzył Głównemu Księgowemu, by czas emerytury był czasem realizacji pasji, które do tej pory niejednokrotnie ustępowały obowiązkom służbowym.

Dziękując za lata współpracy Dyrektor Szpitala wręczył Panu Jakubowi symbolicznie kalkulator - ozdobiony kokardą stary model, który służył Księgowemu przez wszystkie lata pracy w szpitalu i  był jego nieodłącznym atrybutem. Dodatkowo na Jego ręce przekazał pamiątkowy album wypełniony zdjęciami z różnych wydarzeń szpitalnych...

Jakub Trojanowski urodził się 18 czerwca 1953 roku w Limanowej. Jest Absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie w 1980 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Limanowej  pracuje od 10 września 1985 r. Od tego czasu niezmiennie zajmował się szpitalnymi finansami, przez okres pierwszych sześciu lat jako główny księgowy, a następnie we wrześniu 1991 r. został powołany przez wojewodę nowosądeckiego na stanowisko zastępcy dyrektora – głównego księgowego, by od 1 października 1998 roku ponownie zająć stanowisko głównego księgowego, którą to funkcję pełnił aż do bieżącego roku.

Wśród pracowników cieszy się nie tylko uznaniem i szacunkiem, ale przede wszystkim ogromną sympatią. Uczynny, serdeczny, każdemu służy radą i dobrym słowem. Niezwykle zaangażowany i oddany swojej pracy jest doskonałym przykładem potwierdzającym słuszność słów Bolesława Prusa „Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po posiewie, przebija góry, nad przepaściami przerzuca mosty”.

Panie Jakubie za Pana poświęcenie, zaangażowanie, dobre rady i przede wszystkim zwykłą, ludzką życzliwość jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

 

Od początku 2018 roku na emeryturę przeszło łącznie 15 osób, natomiast na świdczenie przedemerytalne 3 osoby. Wszystkim życzymy pogody ducha, twórczych sił i aktywności potrzebnej do realizowania swoich planów i zamierzeń, a nade wszystko dobrego zdrowia.