Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Komunikat w sprawie dokumentacji medycznej

14 lutego 2018
Komunikat w sprawie dokumentacji medycznej - zdjęcie

Dyrekcja Szpitala Powiatowego Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 7 art. 29 oraz par. 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 r. planowane jest zniszczenie historii chorób pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych  z 1995 r. oraz kartoteki Poradni Neurologicznej z lat 1995-1997.

Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidulanej wewnętrznej dokumentacji medycznej, przeznaczonej do zniszczenia mogą odebrać dokumentacje po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w Kancelarii tutejszego szpitala.

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym wstawiennictwie w archiwum tut. szpitala i okazaniu dowodu tożsamości.

Zniszczenie ww. dokumentacji nastąpi w terminie 1 miesiąca licząc od daty publikacji komunikatu.