Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Komunikat w sprawie zniszczenia dokumentacji medycznej

22 marca 2021
Komunikat w sprawie zniszczenia dokumentacji medycznej - zdjęcie

Szpital Powiatowy w Limanowej informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 7 art.29 oraz §75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 roku planowane jest zniszczenie historii chorób pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych z 1998 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą odebrać dokumentację po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku w kancelarii Szpitala.

Odbiór dokumentacji możliwy jest po osobistym wstawiennictwie w Archiwum tut. Szpitala i okazaniu dowodu tożsamości.

Zniszczenie ww. dokumentacji medycznej nastąpi w terminie 1 miesiąca licząc od daty publikacji komunikatu.