Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Limanowski szpital otwiera nowy oddział. Otrzymał aż 7,2 mln zł dofinansowania

15 lutego 2018
Limanowski szpital otwiera nowy oddział. Otrzymał aż 7,2 mln zł dofinansowania - zdjęcie

Szpital im. Miłosierdzia Bożego otrzymał aż 7,2 mln dofinansowania na budowę centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku. Dzięki temu w limanowskim szpitalu powstanie nowy oddział geriatryczny.

Projekt utworzenia oddziału geriatrycznego wpisuje się w założenia rozwoju subregionu sądeckiego w ramach Strategii Rozwoju Małopolski na lata 2014 – 2020. To m.in. dlatego znalazł się wśród zwycięskich wniosków, zatwierdzonych w uchwale Zarządu Województwa Małopolskiego. Łączny koszt inwestycji to ok. 10 mln złotych.

 W wyniku utworzenia „Limanowskiego Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku" przeprowadzona będzie m.in. nadbudowa segmentu bloku operacyjnego o 2 kondygnacje. W nowej części znajdować się będą pomieszczenia oddziału geriatrii i poradni geriatrycznej.

 W tych środkach  szacowany jest również zakup specjalistycznego sprzętu, tworzącego niezbędne wyposażenie nowego oddziału. W ramach projektu planowane jest stworzenie sali gimnastycznej
i sali fizykoterapeutycznej kinezyterapii. Diagnostyka osób korzystających z nowego oddziału odbywać się będzie w istniejących już pracowniach i poradniach limanowskiego szpitala.

 Nowy oddział szpitala będzie sporym udogodnieniem dla osób starszych. Obecnie bowiem, opieka nad pacjentami powyżej 65 roku życia sprawowana jest głównie na Oddziale Chorób Wewnętrznych. Oddział ten nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób starszych, co wiąże się z wieloma utrudnieniami. Stworzenie nowego oddziału i poradni przyczyni się również do wzrostu zatrudnienia w limanowskim szpitalu.

 Rozpoczęcie inwestycji planowane jest jeszcze w 2018 roku, a zakończenie prac na koniec 2020 roku.

 - "Bardzo się cieszę, ze  nasz Szpital uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych na kolejne inwestycje. Realizacja tego właśnie wniosku przyczyni się do powstania Centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - oddziału geriatrycznego, a także spowoduje wzrost jakości i kompleksowości usług medycznych. Dla mnie jako dyrektora zasadnicze znaczenia ma to, że projekt stanowi odpowiedź na rosnącą liczbę osób w wieku powyżej 65 lat i konieczność zapewnienia im kompleksowej, profesjonalnej i przyjaznej opieki.Limanowszczyzna ma pozostać dobrym miejscem do życia i mieszkania, bez natężenia rozwoju przemysłu, z dużą rolą małej przedsiębiorczości i skierowanym na Kraków i Nowy Sącz jako dynamiczne ośrodki miejskie. Poprawa oferowanej opieki geriatrycznej sprawi, iż nie tylko pacjenci naszego powiatu ale też część mieszkańców Małopolski będzie na czas emerytury wybierać zmianę miejsca zamieszkania na teren Sądecczyzny – z przyjaznym klimatem, dobrym zapleczem medycznym i nie zanieczyszczonym środowiskiem naturalnym. Dlatego Powiat Limanowski przeznacza znaczne środki finansowe na wzbogacenie oferty domów pomocy społecznej, a Szpital stara się tworzyć szeroką paletę usług medycznych".