Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Limanowskie Centrum dla Seniorów – Oddział Geriatryczny coraz piękniejszy. Już wkrótce zakończenie prac.

11 grudnia 2020
Limanowskie Centrum dla Seniorów – Oddział Geriatryczny coraz piękniejszy. Już wkrótce zakończenie prac. - zdjęcie

Zbliża się termin zakończenia prac budowlanych przy nowym oddziale geriatrycznym a jego wnętrza są na etapie prowadzenia prac wykończeniowych. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem a termin ich zakończenia planowany jest do 30 czerwca 2021 roku. Historyczna inwestycja naszego szpitala po kilkunastu miesiącach od rozpoczęcia prac budowlanych jest już bliska zakończenia i rozpoczęcia procedur odbioru przez różne inspekcje oraz służby aby za kilka miesięcy mogła już w pełni służyć pacjentom z Ziemi Limanowskiej i nie tylko.

Obecnie prace budowlane są już na ukończeniu a ich efekt można zobaczyć na załączonych fotografiach. W większości pomieszczeń zakończono już między innymi prace glazurnicze i malarskie, Obecnie montowane są elementy wyposażenia tak jak np. panele przy łóżkowe, czy elementy wykończenia sal i łazienek. Jak podkreśla dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej dr Marcin Radzięta: „Jestem zadowolony że prace mimo trwania pandemii Cowid - 19 i sytuacji w naszym kraju z tym związanej przebiegają zgodnie z harmonogramem. Już niedługo po Nowym Roku rozpoczniemy rekrutację personelu do nowo utworzonego Limanowskiego Centrum dla Seniorów. Cieszę się że ta historyczna inwestycja naszego szpitala zmierza ku końcowi i już niedługo starsi pacjenci z naszego powiatu będą mieli zapewnioną profesjonalną opiekę medyczną i godne warunki leczenia oraz rehabilitacji”.

Warto przypomnieć że 13 maja 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego”. Zaś już w czerwcu 2019 roku rozpoczęły się pierwsze prace budowlane. Inwestycja która polegała na przebudowie i rozbudowie oraz nadbudowaniu o dwie kondygnacje istniejącego od kilku lat nowego budynku Bloku Operacyjnego naszego szpitala budziła i budzi duże zainteresowanie mieszkańców Limanowej i powiatu limanowskiego. Podczas prowadzonych prac wzmocniono fundamenty dotychczasowego budynku bloku operacyjnego, obłożono żelbetowe słupy płytami ogniochronnymi w poziomie piwnic i parteru, dobudowano szyb windowy oraz nadbudowano budynek o dwie nowe kondygnacje.

Po zakończeniu wszystkich prac budowlano – urządzeniowych nastąpi stopniowe wyposażanie oddziału i poradni w niezbędny specjalistyczny sprzęt. Jeżeli przetargi na sprzęt oraz wyposażenie będą rozstrzygane we właściwych terminach a sytuacja epidemiczna w kraju nie zakłóci planowanych działań to już w drugiej połowie roku 2021 pierwsi pacjenci zostaną przyjęci na nowo powstały oddział leczenia seniorów w naszym szpitalu.

Docelowo w ramach oddziału geriatrycznego będą 64 łóżka dla pacjentów. Dodatkowo będzie funkcjonować poradnia geriatryczna bardzo potrzebna w coraz bardziej starzejącym się społeczeństwie naszego kraju i regionu.

Całkowita wartość projektu wynosi : 10 748 185,02 zł

Kwota dofinansowania: 7 204 701 zł

Wkład własny Beneficjenta: 3 543 484,02 zł

 

Wkład własny został pokryty ze środków powiatu limanowskiego.

Inwestycja jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 działanie 12.1 Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

 

Karol Wojtas

Rzecznik Szpitala