Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom.

18 czerwca 2021
Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom. - zdjęcie

Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego realizuje grant pn. „Doposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej w sprzęt do walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” w ramach którego zakupiono m.in. koncentratory tlenu oraz ssaki elektryczne.

 

 

Cel główny grantu to poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników placówki opieki całodobowej – Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez doposażenie Oddziału Medycyny Paliatywnej w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

 

Wartość grantu wynosi 11 978,26 zł zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 1 796,74 zł wkładu własnego. Łączny koszt zadania to 13 775 złotych.

 

W wyniku realizacji grantu zakupiono dwa koncentratory tlenu, cztery ssaki elektryczne, trzy ciśnieniomierze, pulsoksymetr oraz cztery termometry bezdotykowe.

 

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021 r.

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.