Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Minister Zdrowia przyznał Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej certyfikat akredytacyjny

19 czerwca 2015

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego z przyjemnością informuje, iż Minister Zdrowia pozytywnie rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Rady Akredytacyjnej prof. dr hab. Rafał Niżankowskiego o udzielenie akredytacji naszemu Szpitalowi. Potwierdzeniem tego jest otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego.

Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia jest dużym wyróżnieniem i przede wszystkim nagrodą dla wszystkich pracowników Szpitala, którzy swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem codziennie podnoszą jakość świadczonych usług oraz budują pozytywny wizerunek naszej placówki. Ale najważniejsze jest dla nas dobro Pacjentów i ich bezpieczeństwo i to jest główny cel dokonywanych zmian w naszej placówce.

 

Wyróżnienie jest tym większe, iż szpital, podczas trzydniowego audytu oceniany był przez zewnętrzny, niezależny i obiektywny zespół. Podczas przeglądu szczegółowej analizie poddane były poszczególne obszary działania Szpitala oraz stopień spełnienia standardów akredytacyjnych w zakresach takich jak m.in. ciągłość opieki, prawa pacjenta, ocena stanu pacjenta, środowisko opieki, opieka nad pacjentem, kontrola zakażeń, diagnostyka obrazowej, laboratorium, odżywianie, zabiegi i znieczulenia, farmakoterapia, poprawa jakości i bezpieczeństwa pacjenta, zarządzanie ogólne, zasobami ludzkimi oraz zarządzanie informacją. Akredytacja przyznawana jest po uzyskaniu co najmniej 75 % możliwej do zdobycia punktacji.

 

Warto zaznaczyć, iż akredytacja jest najszerzej sprawdzoną oraz najskuteczniejszą zewnętrzną metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. Dlatego tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek, zwane standardami akredytacyjnymi. Standardy te mają charakter dynamiczny, podlegają okresowej modyfikacji. Otrzymanie certyfikatu jest nie tylko ogromnym powodem do dumy ale również niezwykle silnym motywatorem, by ciągle udoskonalać dotychczasowe założenia, tak by dążyć do osiągnięcia poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne.

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej dziękuje wszystkim pracownikom Szpitala za ogromne zaangażowanie, poświęcenie i pracę włożoną w przygotowania do procesu akredytacyjnego.Nie ma w Szpitalu pracownika, który by nie był zaangażowany pośrednio lub bezpośrednio w przygotowania do akredytacji. Przystępując do tego procesu niejednokrotnie musieliśmy zmienić nie tylko procedury, sposób postępowania w określonych sytuacjach, ale także nasze przyzwyczajenia, stosunek do pacjenta czy sposób komunikowania się z pacjentem i jego rodziną. Dzięki przystąpieniu do akredytacji przeprowadziliśmy szereg analiz dotyczących leczenia pacjentów, ich pobytu w szpitalu, ewentualnych reoperacji. Analizy te pozwoliły określić działania konieczne w celu minimalizacji ich wystąpienia.  Taki też jest cel akredytacji – nieustanne dążenie do jak najwyższego poziomu usług. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom – tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się osiągnąć ten sukces. Jestem przekonany, że jest to dopiero początek dobrej drogi i coraz lepszej passy dla limanowskiego Szpitala”.  

 

certyfikat