Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Msza św. z okazji 7 rocznicy nadania szpitalowi imienia Miłosierdzia Bożego

20 listopada 2020
Msza św. z okazji 7 rocznicy nadania szpitalowi imienia Miłosierdzia Bożego - zdjęcie

W tym roku przypada 7 rocznica nadania Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego. Z tej okazji w piątek 13 listopada 2020 roku w Kaplicy Szpitalnej pracownicy naszego szpitala oraz wierni z Limanowej uczestniczyli w uroczystej mszy świętej której przewodniczył ks. Ryszard Hebda.

Rocznicową mszę św. poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego. Następnie zgromadzeni w kaplicy uczestniczyli we mszy św. której przewodniczył kapelan naszego szpitala ks. Ryszard Hebda. Na zakończenie uroczystości Akt Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu Szpitala odczytała Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu Powiatowym pani Anna Bulanda. Oprawę liturgiczną uroczystości przygotowali pracownicy naszego szpitala. Niestety ze względu na sytuację epidemiczną w całym kraju tegoroczne obchody rocznicowe miały skromny charakter.

Warto przypomnieć że uroczyste nadanie Imienia Miłosierdzia Bożego naszemu szpitalowi miało miejsce 22 października 2013 roku. Pamiątką tego ważnego dla społeczności naszego regionu wydarzenia jest umieszczony na dziedzińcu naszego szpitala głaz z tablicą pamiątkową. Starania o nadanie imienia limanowskiemu szpitalowi trwały wiele lat. Pierwsza propozycja nadania imienia pojawiła się jeszcze w latach 90 XX wieku z inicjatywy członków Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, a w szczególności pomysłodawcy - wiceprzewodniczącego limanowskiego koła KKSLP, doktora Jana Ciny. Następnie w 2004 roku zawiązano Społeczny Komitet Nadania imienia Miłosierdzia Bożego Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej, w skład którego weszli przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych oraz innych organizacji oraz stowarzyszeń, działających na terenie naszego szpitala. Początkowo komitet ten składał się z 9, a następnie z 11 osób. Przewodniczącą komitetu została dr Bożena Wojtas, zaś z ramienia limanowskiej parafii p.w. Matki Boskiej Bolesnej działali w nim kolejni kapelani szpitala: ks. Bogdan Węgrzyn, a następnie ks. Janusz Bociek. Po latach starań 26 czerwca 2013 roku Rada Powiatu Limanowskiego podjęła uchwałę o nadaniu limanowskiemu szpitalowi imienia Miłosierdzia Bożego. Uroczystościom nadania imienia Miłosierdzia Bożego Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej 22 października 2013 roku przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż. W uroczystości tej wzięli udział licznie zgromadzeni przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy szpitala, ich rodziny oraz mieszkańcy Limanowej i powiatu limanowskiego.

Karol Wojtas

Rzecznik Szpitala