Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Najnowocześniejszy aparat cyfrowy RTG w Szpitalu!

13 stycznia 2017
Najnowocześniejszy aparat cyfrowy RTG w Szpitalu! - zdjęcie

Szpital Powiatowy w Limanowej złożył do Ministerstwa Zdrowia wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” w ramach  programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa IX  wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie co oznacza, iż Szpital otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 600 tys zł na realizację tego zadania.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac budowlanych oraz dostawa i instalacja wyrobów medycznych poprawiających jakość świadczonych usług leczniczych i bezpieczeństwo medyczne szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu. W ramach projektu zostanie zakupiony:

  • najnowocześniejszy aparat cyfrowy RTG z detektorami - aparat cyfrowy RTG to uniwersalny kostno-płucny system rentgenowski. Dzięki zawieszeniu sufitowemu personel medyczny ma doskonały dostęp do pacjenta ze wszystkich stron. Wszystkie projekcje, także w przypadku pacjentów na wózkach i łóżkach można wykonywać wyjątkowo łatwo. Zestaw RTG obejmuje m.in. zawieszenie sufitowe z lampą RTG, stół pacjenta z pływającym blatem o wytrzymałości do 300 kg i elektryczną regulacją wysokości, system pomiaru i rejestracji dawki promieniowania (DAP) oraz ruchomy statyw. Stół ma duży zakres regulacji wysokości, nawet jeśli pacjentem jest dziecko, osoba starsza lub niepełnosprawna – nie ma problemów z umieszczeniem pacjenta na jego blacie, ponieważ zjeżdża on poniżej 52 cm od podłogi. Dodatkowo ponad 40 cm zakresu ruchu w pionie ułatwi również przekładanie pacjentów z wózków transportowych.

Aparat dodatkowo wyposażony jest w bardzo lekki i łatwy do przenoszenia detektor wielkości standardowej kasety. Jest on wszechstronny i można go użyć do wszystkich rodzajów projekcji. Wysoka jakość detektora umożliwia oszczędność dawki promieniowania dla pacjenta. Posiadają również wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej umożliwiający transfer obrazów przy pomocy sieci WIFI.

Wartość aparatu to blisko 700 tys zł.

 

  • stół operacyjno-zabiegowy - to połączenie wózka do transportu chorych ze stołem operacyjno-zabiegowym. Jest to najnowsze i innowacyjne rozwiązanie dedykowane na SOR. Stół posiada przezierny blat 4-segmentowy, regulację wysokości, materac przeciwodleżynowy, wodoszczelny pokrowiec materaca , zintegrowany wieszak infuzyjny, uchwyty do pchania wózka z każdej strony leża.

 

  • Analizator immunologiczny - dostarcza ilościowych wyników laboratoryjnej jakości w przeciągu 10-20 minut w zależności od wybranego parametru. Pracuje z wydajnością do 30 próbek na godzinę. Wykonuje pomiary we krwi pełnej i osoczu, eliminując czasochłonny proces przygotowania próbki w laboratorium. Posiada wbudowaną funkcję kontroli jakości procesów analitycznych, zapewniającą dokładną i precyzyjną pracę analizatora.

 

Wykonane również zostaną prace takie jak: roboty budowlano- montażowe związane z RTG, montaż ślusarki i zabezpieczeń p.poż. wraz z remontem korytarza SOR, instalacja wentylacji mechanicznej RTG, prace dostosowawcze izolatki do wymogów rozporządzenia oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w izolatce SOR. Zostanie również wykonana instalacja przyzywowa SOR.

 

Przeprowadzone roboty budowlane oraz zakup nowego sprzętu  maja przede wszystkim na celu:

  • poprawę funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego,
  • poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego,
  • skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę, co skraca czas podjęcia leczenia
  • świadczenia kompleksowej, bezpiecznej i szybkiej usługi medycznej w SOR (brak konieczności wielu wizyt w różnych miejscach przed zabiegiem, brak konieczności dodatkowego naświetlania promieniami – powtarzania świadczenia)
  • zwiększenie ilości pacjentów(zdrowsze społeczeństwo), oszczędności na szybkim leczeniu i szybszej diagnozie
  • usprawnienie obsługi pacjenta i podniesienie satysfakcji pacjenta,
  • minimalizację możliwości popełnienia błędów.

Wdrożenie całości zaproponowanych rozwiązań projektu pozwoli na lepsze wypełnianie misji szpitala w regionie.

Planowana do wdrożenia w ramach projektu technologia jest innowacyjna w skali województwa i kraju, gdyż opiera się na najnowszych rozwiązaniach i funkcjonalnościach oraz jest to technologia w pełni kompatybilna z posiadanymi przez Szpital systemami i technologiami. Planowany do realizacji projekt ma również szerokie możliwości rozwoju i rozbudowy w przyszłości o dodatkowe komponenty oraz o rozszerzanie o dodatkowe funkcjonalności.

 

Zakładana wartość projektu to 1 166 956,99 zł , z czego 576 603,44 zł sfinansowane zostanie w ramach PO OiŚ, pozostała część ze środków własnych Szpitala.
Zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.