Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Nowoczesna Centralna Sterylizatornia w naszym Szpitalu już wkrótce!

31 lipca 2018
Nowoczesna Centralna Sterylizatornia w naszym Szpitalu już wkrótce! - zdjęcie

Od kwietnia bieżącego roku trwają prace związane z adaptacją części pomieszczeń przyziemia budynku szpitalnego – pod blokiem operacyjnym, z przeznaczeniem na Centralną Sterylizatornię. Jest to kompleksowa przebudowa, obejmująca nie tylko prace budowlane, ale również dostawę wyposażenia wraz z oprogramowaniem. Dotychczasowy punkt sterylizacji zlokalizowany był na IV piętrze, przy Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, jednak z uwagi na rosnące potrzeby Szpitala, okazał się niewystarczający.

Roboty prowadzone są w podziemiach nowego bloku operacyjnego, w pomieszczeniach gdzie dotychczas znajdowały się szatnie personelu medycznego.

Na obecną chwilę przeprowadzono już roboty rozbiórkowe (odbicie tynków, skucie posadzek, rozbiórka niektórych istniejących ścianek, wykucie otworów okiennych), zamontowano nowe okna, wybudowano nowe ścianki działowe, dzięki czemu wydzielone zostały pomieszczenia niezbędne do właściwego funkcjonowania sterylizatorni.  Rozpoczęto również przebudowę istniejącej sieci wod-kan i instalacji elektrycznej. W tym celu prowadzono między innymi prace ziemne wzdłuż parkingu przy bloku operacyjnym oraz wzdłuż wschodniej ściany samego bloku. W dalszej kolejności nastąpią prace związane z instalacją klimatyzacyjną. Istniejący, zaawansowany system klimatyzacyjny bloku operacyjnego musi zostać połączony z zaprojektowaną klimatyzacją dla centralnej sterylizatorni. Prace końcowe będą obejmowały między innymi utworzenie sufitów podwieszanych, położenie tynków, posadzek z płytek ceramicznych i posadzek PCV, instalację oświetlenia podstawowego i miejscowego oraz oświetlenia ewakuacyjnego, prace malarskie, montaż urządzeń i oprogramowania. 

W nowej sterylizatorni będą wydzielone specjalne strefy takie jak m.in.: komora przyjęć, mycie i dezynfekcja wózków, strefa sterylna, strefa czysta. Zlokalizowany będzie tam również: magazyn, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie higieniczno-sanitarne, stacja uzdatniania wody dla potrzeb urządzeń, śluza fartuchowa, pokój socjalny. 

Zakupiony zostanie sprzęt, w tym m.in. myjnia dezynfektor przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu AN, kontenerów oraz obuwia operacyjnego, sterylizator parowy, kondensator oparów, wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi, wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych, zgrzewarka rolkowa do opakowań, a także wiele innych, niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnej sterylizatorni. Zainstalowany zostanie także komputerowy system rejestracji i archiwizacji parametrów procesu sterylizacji wszystkich urządzeń.

Uruchomienie Centralnej Sterylizatorni jest kolejnym krokiem w kierunku podnoszenia jakości świadczonych usług w naszym Szpitalu i poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników.

Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2019 roku

Całość inwestycji zamknie się kwotą ponad 3 mln złotych, w całości sfinansowaną ze środków własnych szpitala.