Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Oddział Intensywnej Terapii przekazany do użytku!

18 lutego 2019
Oddział Intensywnej Terapii przekazany do użytku! - zdjęcie

W dniu wczorajszym poświęcono i oddano do użytku odnowiony Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Remont oddziału rozpoczął się w sierpniu ubiegłego roku. Zasadniczym celem przeprowadzonych prac było dostosowanie oddziału do wymogów wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.12.2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Dz.U.2016 poz. 2218).

Na uroczystości poświęcenia i przekazania do użytku odnowionego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pojawił się m.in. Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP, Urszula Nowogórska Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Agnieszka Pietraszewska – Macheta Z-ca Dyrektora MOW NFZ ds. Służb Mundurowych, Jarosław Foremny Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Renata Tokarska Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny. Obecni byli także przedstawiciele władz powiatowych: Mieczysław Uryga Starosta Limanowski oraz Członkowie Zarządu Powiatu Limanowskiego: pan Wojciech Włodarczyk, Józef Jaworski oraz Czesław Kawalec. W spotkaniu uczestniczyli również radni powiatowi oraz członkowie Rady Społecznej Szpitala.

Liczną grupę gości stanowili pracownicy Szpitala, w tym m.in. Cecylia Kochańczyk Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, lek. Andrzej Gwiazdowski z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa oraz pani Renata Zoń Główna Księgowa. Obecna była również pani Przełożona Pielęgniarek, Pani Pielęgniarka Epidemiologiczna oraz Pielęgniarka Koordynująca Pracę Poradni Specjalistycznych. Nie zabrakło ordynatorów oraz Pań pielęgniarek oddziałowych poszczególnych oddziałów.  

Podczas powitalnego przemówienia Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala złożył podziękowania Zarządowi i Radzie Powiatu za wspieranie działań służących rozwojowi Szpitala.

Szczególne podziękowania przekazał pracownikom szpitala za zrozumienie, cierpliwość, ciężką pracę, zwłaszcza w momentach trudnych związanych z inwestycjami. Podziękowania skierował także do pracowników bezpośrednio zaangażowanych w modernizację oddziału, na czele z Panią Dyrektor Cecylią Kochańczyk.

Na ręce Pani doktor Ewy Rakoczy Kierownika Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Pani Janiny Bednarczyk Pielęgniarki Oddziałowej tego oddziału, Dyrektor złożył kwiaty jako wyraz wdzięczności za cenne uwagi i wskazówki oraz czas poświęcony temu przedsięwzięciu. Słowa podziękowania skierował również do Pani Dyrektor Agnieszki Pietraszewskiej  Machety, za okazywane zrozumienie i życzliwość ze strony MOW NFZ.

Na ręce Pana Piotra Gurgula, właściciela firmy GURGUL - wykonawcy inwestycji, zostały skierowane podziękowania dla wszystkich pracowików uczestniczących w modernizacji Oddziału, za zaangażowanie i wysoką jakość prac.

W dalszej części spotkania nastąpiło poświęcenie oddziału oraz przemówienia gości. Gratulacje i słowa uznania dla Dyrekcji oraz społeczności szpitalnej skierowali m.in. Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP, Urszula Nowogórska Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Agnieszka Pietraszewska – Macheta Z-ca Dyrektora MOW NFZ ds. Służb Mundurowych, Mieczysław Uryga Starosta Limanowski oraz Jan Puchała Radny Powiatu Limanowskiego.  

Przypomnijmy:

Remont Oddziału anestezjologii i Intensywnej terapii rozpoczął się w sierpniu 2018 roku. W nowo zaprojektowanym oddziale szczególną uwagę zwrócono na rozwiązania organizacyjne, techniczne i sanitarne, które mają za zadanie ograniczenie ryzyka przeniesienia chorób poza miejsce leczenia i wtórnego zakażenia. Zostały wydzielone:

  • pomieszczenia pielęgnacyjne pacjentów: 6-stanowiskowa sala intensywnego nadzoru, izolatka z wejściem przez śluzę umywalkowo-fartuchową umożliwiającą transport chorego na łóżku, punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym oraz brudownik.
  • pomieszczenia ogólne do których zaliczono pokój lekarzy z węzłem sanitarnym, pokój ordynatora oddziału, pokój pielęgniarki oddziałowej, pokój socjalny, magazyn czysty i magazyn sprzętu.

Przeprowadzone roboty budowlane objęły m.in. przebudowę ścian wewnętrznych, wykonanie ścian działowych (co spowodowało zmiany w układzie funkcjonalnym pomieszczeń), wymianę tynków, posadzek, wszystkich instalacji wewnętrznych tj. wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. Zamontowane zostały nowe drzwi wewnętrzne i okna. Dodatkowo w ramach robót zainstalowano nowoczesny system monitoringu pacjenta (instalacja telewizji obserwacyjnej pacjenta, czyli systemu przeznaczonego do przekazywania obrazu pacjenta do punktu dozoru) oraz rozbudowany system przyzywowy.  

Oddział został również doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny oraz meble. Zakupione zostały nowe łóżka, respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, systemy grzewcze pacjentów, mosty medyczne. Część zakupionego sprzętu dostarczona zostanie w przeciągu najbliższych kilku dni.

Łącznie koszt przebudowy i doposażenia wyniósł blisko 3 mln zł, które w całości pokryte zostały ze środków własnych Szpitala.