Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w 2017 roku

13 marca 2017
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w 2017 roku - zdjęcie

9 marca odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Społecznej Szpitala.

Rada Społeczna jest organem powołanym na podstawie Ustawy o działalności leczniczej (art. 48 ust.1 Ustawy z dnia 15.04.2011 roku). Zgodnie z ustawą jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył zakład, oraz organem doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

Ustawa określa szereg zadań będących w kompetencji rady, w tym m.in. przedstawianie kierownikowi publicznego zakładu opieki zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach:

  • planu finansowego i inwestycyjnego,
  • rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
  • kredytów bankowych lub dotacji,
  • podziału zysków,

To właśnie podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii o planie finansowym i inwestycyjnym Szpitala na rok 2017 było głównym punktem bieżących obrad.


Po przedstawieniu przez Dyrektora Szpitala oraz Głównego Księgowego sytuacji finansowej szpitala oraz planowanych wydatków inwestycyjnych, uchwała przyjmująca plan inwestycyjny została podjęta jednogłośnie.

Dalsze obrady dotyczyły spraw bieżących szpitala oraz planowanych zmian ustawowych w zakresie lecznictwa szpitalnego.

W posiedzeniu uczestniczyli Dyrektor Szpitala Marcin Radzięta,  Główny Księgowy Jakub Trojanowski, przedstawiciele organizacji związkowych działających w szpitalu, jak również Jan Puchała Starosta Limanowski jako Przewodniczący Rady oraz członkowie: Franciszek Dziedzina, Ewa Filipiak, Jolanta Grzegorzek, Czesław Kawalec, Kazimierz Kowal, Tadeusz Kubowicz, Andrzej Matlęga, Józef Pietrzak. Na posiedzeniu obecna była również Magdalena Ślazyk Dyrektor Wydziału Organizacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Limanowej.