Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w 2018 roku

28 marca 2018
Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Szpitala w 2018 roku - zdjęcie

22 marca na sali narad limanowskiego szpitala odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Społecznej Szpitala. Tego samego dnia członkowie Rady wizytowali nowo wyremontowany Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii o planie finansowym i inwestycyjnym szpitala na rok 2018.

Posiedzenie Rady Społecznej otworzył Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala – Starosta Limanowski Jan Puchała. Po przedstawieniu przez Dyrektora Szpitala Marcina Radziętę oraz Jakuba Trojanowskiego - Głównego Księgowego sytuacji finansowej szpitala oraz planowanych wydatków inwestycyjnych, Rada podjęła uchwałę w sprawie przedstawienia opinii o zaciągnięciu przez Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej kredytu długoterminowego. Dalsze obrady dotyczyły spraw bieżących szpitala.

Tego samego dnia przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu Limanowskiego wizytowali nowo wyremontowany Szpitalny Oddziała Ratunkowy.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1 mln 142 tys. zł z czego z POIiŚ dofinansowane zostało 569 tys. zł, Powiat Limanowski przekazał 400 tys. zł, a pozostała kwota to środki własne Szpitala. W ramach tego projektu szpital zakupił m.in. nowoczesny aparat cyfrowy RTG z detektorami, nowy stół operacyjno-zabiegowy oraz analizator immunologiczny.W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zostały wykonane również prace remontowe obejmujące montaż ślusarki, instalacja zabezpieczeń przeciwpożarowych, a  także remont korytarza oddziału, w tym instalacja wentylacji mechanicznej i dostosowanie izolatki do obowiązujących wymogów.

Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom wzrosła jakość usług oferowanych w szpitalu Powiatowym zapewniając większy komfort i bezpieczeństwo pacjentów.