Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Podpisanie umowy na roboty budowlane

01 czerwca 2017
Podpisanie umowy na roboty budowlane - zdjęcie

31 maja w Szpitalu Powiatowym w Limanowej podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych w zakresie projektu pn. „Wsparcie istniejącego szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej” realizowanego w ramach działania 9.1. Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W ramach projektu wykonane zostaną roboty budowlano - montażowe związane z RTG, montaż ślusarki
i zabezpieczeń p.poż. wraz z remontem korytarza SOR, instalacja wentylacji mechanicznej RTG, prace dostosowawcze izolatki do wymogów rozporządzenia oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
w izolatce SOR. Zostanie również wykonana instalacja przyzywowa SOR. Prace wykonane zostaną przez firmę Usługi Remontowo – Budowlane URBUD Krystian Uryga.

Przedmiotem projektu oprócz robót budowlanych jest również dostawa i instalacja wyrobów medycznych poprawiających jakość świadczonych usług leczniczych i bezpieczeństwo medyczne szpitalnego oddziału ratunkowego. Zostanie zakupiony:

  • najnowocześniejszy aparat cyfrowy RTG z detektorami - uniwersalny kostno-płucny system rentgenowski. Zestaw RTG będzie obejmował m.in. zawieszenie sufitowe z lampą RTG, stół pacjenta z pływającym blatem o wytrzymałości do 300 kg, elektryczną regulacją wysokości oraz system pomiaru i rejestracji dawki promieniowania (DAP), ruchomy statyw. Stół będzie posiadał duży zakres regulacji wysokości (poniżej 52 cm od podłogi), tak, by w przypadku gdy pacjentem jest dziecko, osoba starsza lub niepełnosprawna – nie było problemów z umieszczeniem pacjenta na jego blacie. Dodatkowo ponad 40 cm zakresu ruchu w pionie będzie znaczonym ułatwieniem przy przekładaniu pacjentów z wózków transportowych. Wartość aparatu to blisko 700 tys zł.

 

  • stół operacyjno-zabiegowy –nowoczesne połączenie wózka do transportu chorych ze stołem operacyjno-zabiegowym. To najnowsze i innowacyjne rozwiązanie dedykowane na SOR.

 

  • analizator immunologiczny – nowoczesny analizator dostarczający ilościowych wyników laboratoryjnej jakości w przeciągu 10-20 minut w zależności od wybranego parametru (wydajność to około 30 próbek na godzinę). Będzie posiadał wbudowaną funkcję kontroli jakości procesów analitycznych, zapewniającą dokładną i precyzyjną pracę analizatora.

 

Przeprowadzone roboty budowlane oraz zakup nowego sprzętu mają przede wszystkim na celu:

  • usprawnienie obsługi pacjenta i podniesienie satysfakcji pacjenta,
  • umożliwienie świadczenia kompleksowej, bezpiecznej i szybkiej usługi medycznej w SOR (brak konieczności wielu wizyt w różnych miejscach przed zabiegiem, brak konieczności dodatkowego naświetlania promieniami – powtarzania świadczenia)
  • zwiększenie ilości pacjentów
  • minimalizację możliwości popełnienia błędów,
  • poprawę funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego,
  • poprawę jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

Wdrożenie całości zaproponowanych rozwiązań projektu pozwoli na lepsze wypełnianie misji szpitala w regionie.

Planowana do wdrożenia w ramach projektu technologia jest innowacyjna w skali województwa i kraju, gdyż opiera się na najnowszych rozwiązaniach i funkcjonalnościach oraz jest to technologia w pełni kompatybilna z posiadanymi przez Szpital systemami i technologiami. Posiada również szerokie możliwości rozwoju i rozbudowy w przyszłości o dodatkowe komponenty oraz o rozszerzanie o dodatkowe funkcjonalności.

Projekt zostanie zrealizowany w bieżącym roku.