Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Ponowna akredytacja Pracowni Bakteriologicznej

16 listopada 2017

18 października br. został przeprowadzony  coroczny audit zewnętrzny Pracowni Bakteriologicznej, który  po raz kolejny potwierdził kompetencje laboratorium do wykonywania badań objętych zakresem akredytacji.

Audyt przeprowadziła dwuosobowa komisja w składzie:

- Elżbieta Stefaniuk – Wiceprezes  Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz  z-ca Dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej

- Zofia Hadyś –audytor wiodący Polskiego Centrum Akredytacji oraz były pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Komisja badała zgodność dokumentacji i procedur obowiązujących w pracowni z aktualnymi normami, nie stwierdzając żadnej niezgodności w ocenianym zakresie.

Posiadanie akredytacji pozwala na dalsze wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych dla mieszkańców powiatu limanowskiego, a dzięki dodatkowym umowom współpracujemy również z dużymi, prywatnymi, sieciowymi laboratoriami w Małopolsce.

Certyfikat o numerze AB 1480 uprawnia do wykonywania badań na obecność i identyfikację pałeczek Salmonella spp., Shigella spp. (metodą hodowlaną uzupełnioną o testy  biochemiczne i serologiczne) oraz badań na obecność rotawirusów i adenowirusów (metodą immunochromatograficzną).

Należy dodać, że certyfikat ten przyznawany jest na 4 lata, jednak Pracownia Bakteriologii co roku poddawana jest zewnętrznemu audytowi przeprowadzanemu przez Polskie Centrum Akredytacji  w celu potwierdzenia kompetencji laboratorium w akredytowanym zakresie.

W proces utrzymania akredytacji zaangażowany jest cały zespół Pracowni Bakteriologicznej na czele z kierownikiem pracowni mgr Zofią Kowalską, specjalistą w dziedzinie mikrobiologii klinicznej. Formalną stroną procesu zajmuje się mgr Lucyna Jankowska, Pełnomocnik ds. Zarządzania jakością.

Dyrekcja szpitala dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym po raz kolejny w prace, których efektem było potwierdzenie wysokiej jakości usług laboratoryjnych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Niech ten sukces będzie powodem do wielkiej radości i dumy z wykonywanej pracy, a jednocześnie motywacją do dalszego doskonalenia podejmowanych działań.