Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej Szpitala i oficjalnie przekazanie nowego sterylizatora parowego

29 grudnia 2020
Posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej Szpitala i oficjalnie przekazanie nowego sterylizatora parowego - zdjęcie

W dniu wczorajszym 28 grudnia 2020 roku odbyło się w naszym szpitalu posiedzenie nowo wybranej Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej. W posiedzeniu rady wziął udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Pan Edward Siarka który uczestniczył w przekazaniu naszej placówce nowego sterylizatora parowego dla Centralnej Sterylizatorni Szpitala.

Na początku w Centralnej Sterylizatorni Szpitala odbyło się oficjalne przekazanie nowego sterylizatora parowego zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. W przekazaniu ze względów epidemicznych wzięli udział tylko: Pan minister Edward Siarka, Dyrektor Szpitala dr Marcin Radzięta, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga oraz personel Centralnej Sterylizatorni. Na początku dyrektor szpitala oraz kierownik sterylizatorni Pani Bernadeta Wąchała opowiedzieli o nowo zakupionym sprzęcie a Pan minister Edward Siarka przedstawił jakie zakupy i inicjatywy wspierane są w powiecie limanowskim z Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Następnie w sali narad odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala. Na początku wszystkich powitał dyrektor Marcin Radzięta. Pan dyrektor podziękował za wieloletnie wsparcie naszej placówki Panu Edwardowi Siarce. Dyrektor między innymi mówił: W imieniu pacjentów i personelu medycznego oraz wszystkich pracowników Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego składam serdeczne podziękowania za zaangażowanie się w pomoc naszej placówce. Jako cała społeczność naszego Szpitala jesteśmy wdzięczni za wieloletnie zainteresowanie naszymi sprawami. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie wsparcie, jakim Pan wspierał nas w przeszłości, jako poseł na Sejm oraz obecnie za zaangażowanie się w pomoc jako Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska w tym trudnym dla nas wszystkich czasie”.

Potem dyrektor opowiedział członkom Rady Społecznej o nowym sterylizatorze parowym. Jak podkreślił: „Jest to sprzęt który bardzo się przyda w naszym szpitalu a i także przyniesie oszczędności w zużyciu energii ponieważ w dni świąteczne czy weekendy gdy nie będzie potrzeby używania dużych sterylizatorów takie urządzenie średnich rozmiarów najlepiej się sprawdzi”.

Następnie głos zabrał Pan minister Edward Siarka który przedstawił członkom Rady Społecznej Szpitala jakie inicjatywy i zakupy zostały dofinansowane w naszym powiecie limanowskim z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości. Na koniec wystąpienia minister docenił działania limanowskiego szpitala w walce z pandemią ale także jego rozwój na przestrzeni ostatnich lat. Kolejną osobą która zabrała głos był starosta limanowski Mieczysław Uryga który podziękował za wsparcie wszelkich działań i inicjatyw w powiecie przez ministra Edwarda Siarkę czy jako posła na Sejm RP czy teraz jako Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Starosta także podziękował dyrektorowi szpitala i wszystkim pracownikom za zaangażowanie w leczenie pacjentów chorych na Covid-19 oraz walkę z pandemią na Ziemi Limanowskiej. Potem rozpoczął się kolejny punkt posiedzenia podczas którego przyjęto opinie o zmianie planu inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Limanowej na rok 2020. W następnym punkcie przyjęto opinię o przyjęciu przez Szpital darowizny w postaci środków trwałych w postaci sprzętu medycznego.

Na zakończenie dyrektor Marcin Radzięta w imieniu dyrekcji podziękował
Panu Staroście, Zarządowi Powiatu Limanowskiego oraz Radnym Powiatu Limanowskiego za całoroczne zainteresowanie sprawami limanowskiego szpitala oraz wsparcie działań dyrekcji i pracowników w tym trudnym czasie pandemii.

 

W skład nowo wybranej Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej wchodzą:

Przewodniczący Rady Społecznej Mieczysław Uryga - starosta limanowski, przedstawiciel wojewody małopolskiego - Grzegorz Biedroń - radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu: Leszek Pieniążek, Czesław Kawalec, Józef Pietrzak, Jan Więcek, Dorota Stanisławczyk, Ewa Filipiak, Józef Jaworski, Kazimierz Jasiński.

 

Karol Wojtas

Rzecznik Szpitala