Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Posiedzenie Rady Społecznej

20 marca 2019
Posiedzenie Rady Społecznej  - zdjęcie

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Limanowej.  W posiedzeniu uczestniczył Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala, jak również lek. Andrzej Gwiazdowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Pani Renata Zoń Główna Księgowa, członkowie Rady Społecznej i przedstawiciele związków zawodowych. Obradom przewodniczył Mieczysław Uryga Starosta Limanowski.

Głównymi punktami dzisiejszego posiedzenia były następujące tematy:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do Planu Finansowego i Inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego za 2019 rok.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego przekazania dwóch ambulansów sanitarnych do zbiorów muzeum ratownictwa medycznego w Krakowie.  

Rada jednogłośnie przyjęła obydwie uchwały.