Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i innych problemów psychologicznych przy Szpitalu Powiatowym w Limanowej

30 listopada 2018

Od grudnia w limanowskim szpitalu rozpocznie działalność Szpitalny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień oraz innych problemów psychologicznych (SPK).

Spadek wieku inicjacji alkoholowej, stały wzrost spożycia alkoholu, coraz bardziej powszechne sięganie po narkotyki, dopalacze oraz narastająca fala agresji, przemocy, terroru, samobójstw, chorób psychicznych, depresji, ucieczek od rzeczywistości, samotności, bezsilności oraz bezradności zmuszają lokalne społeczeństwo do coraz częstszego sięgania po profesjonalną pomoc. Szpitalny Punkt Konsultacyjny jest odpowiedzią na ważne i konieczne potrzeby społeczne w tym zakresie.

Dlatego też od grudnia bieżącego roku rusza projekt realizowany pod patronatem Mieczysława Urygi Starosty Limanowskiego oraz Marcina Radzięty Dyrektora Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, mający na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomani, przemocy w rodzinie oraz rozwiązywaniu problemów psychologicznych.

Działania prowadzone przez specjalistów (instruktora terapii uzależnień, psychologa, psychoterapeutę) ukierunkowane będą na niwelowanie skali zjawiska przemocy i agresji, przeciwdziałanie uzależnieniom, pomaganie osobom dorosłym oraz dzieciom w przezwyciężeniu trudności życiowych oraz niesienie pomocy w prawidłowym kształtowaniu i rozwoju osobowości. Punkt ma na celu również wspomaganie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w działaniu na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Bardzo ważnym i istotnym czynnikiem, wpływającym bezpośrednio na jakość świadczonych usług i efektywność pracy instruktora/psychologa w Szpitalnym Punkcie Konsultacyjnym jest współpraca z placówkami odwykowymi w Małopolsce. 

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

 1. Młodzież uzależniona od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera (gier) , a także innych środków psychoaktywnych.
 2. Osoby dorosłe uzależnione od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, komputera, zakupów oraz innych środków psychoaktywnych.
 3. Osoby (dzieci i dorośli) współuzależnione – członkowie rodzin osób uzależnionych.
 4. Dorosłe dzieci alkoholików.
 5. Dzieci i młodzież – ofiary przemocy domowej (fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, ekonomicznej).
 6. Osoby dorosłe będące ofiarami przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej czy ekonomicznej.
 7. Osoby dorosłe, które doświadczyły przemocy w dzieciństwie.
 8. Sprawcy przemocy domowej.
 9. Osoby potrzebujące podstawowej opieki  psychologicznej.
 10. Osoby z problemami psychologicznymi takimi jak:
  • depresja,
  • zaburzenia osobowości
  • zaburzenia lękowe (nerwice), zaburzenie obsesyjno – kompulsywne (OCD),
  • choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD),
  • zaburzenia snu,
  • zaburzenia odżywiania,
  • zaburzenia i choroby psychiczne wieku podeszłego,
  • psychozy (schizofrenia, halucynozy, zaburzania urojeniowe),
  • zaburzenia psychiczne u chorych somatycznie,
  • zaburzenia psychiczne w okresie kryzysu życiowego.

Dyżur telefoniczny, konsultacje i porady będą udzielane w następujących godzinach:

 • Instruktor terapii uzależnień: wtorek 16:00 – 19:00, sobota 9:00 – 13:00
 • Psycholog/psychoterapeuta: poniedziałek 15:00 – 18:00

pod numerem telefonu: 734-136-341

Konsultacje z instruktorem terapii uzależnień lub psychologiem w Szpitalnym Punkcie Konsultacyjnym będą się odbywać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Więcej informacji w zakładce Strefa Pacjenta/SPK.