Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych

07 czerwca 2016

Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej,
ul. Piłsudskiego 61

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Opis stanowiska pracy:   

 • samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne, 
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji prowadzonych postępowań
  o udzielenie zamówienia publicznego,   

Od kandydatów oczekujemy:

 

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, ekonomiczne lub techniczne), 
 • doświadczenie zawodowe w praktycznym stosowaniu prawa zamówień publicznych po stronie Zamawiającego,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz orzecznictwa,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań o wartościach powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy oraz udzielaniu  zamówień, których przedmiotem były roboty budowlane oraz dostawy i usługi z zakresu informatyki,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,   
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Microsoft Office),   
 • odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,   
 • zdolność do analitycznego myślenia,   
 • zdolności opracowywania i redagowania tekstów,   
 • samodzielność w realizacji zadań.   

Oferujemy:

 • umowę na czas określony z możliwością przedłużenia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy na tym stanowisku prosimy o przesłanie na adres sekretariat@szpitallimanowa.pl lub w Kancelarii szpitala CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Sekcji Zamówień Publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 czerwca 2016 r.