Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Respirator z kardiomonitorem ku pamięci ks. Antoniego Pisia został przekazany Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej

28 grudnia 2020
Respirator z kardiomonitorem ku pamięci ks. Antoniego Pisia został przekazany Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej - zdjęcie

W poniedziałek 28 grudnia 2020 roku w Szpitalu Powiatowym w Limanowej odbyła się  uroczystość przekazania respiratora z kardiomonitorem ufundowanego ku pamięci osoby zmarłego w październiku tego roku  ks. Antoniego Pisia proboszcza parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego Opata. Dar dla naszego szpitala w formie zakupionego nowego sprzętu medycznego jest formą uczczenia postaci ks. proboszcza Antoniego Pisia przez parafian z Męciny i wszystkich darczyńców różnych miejscowości, którym ks. Antoni był bliski. Pomysł tej szlachetnej inicjatywy zrodził się wśród parafian z Męciny zaraz po śmierci ks. Antoniego i spotkał się z dużym odzewem społeczeństwa.

W uroczystości wzięli udział: ks. Witold Machalski – proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego Opata w Męcinie, państwo Małgorzata i Marcin Smoleniowie – przedstawiciele inicjatorów społecznej zbiórki, dr Marcin Radzięta – dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej, lek. Andrzej Gwiazdowski – zastępca dyrektora do spraw lecznictwa, lek. Ewa Rakoczy – kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ks. Ryszard Hebda – kapelan naszego Szpitala oraz przedstawiciele mediów. Spotkanie rozpoczął krótkim wystąpieniem dyrektor Szpitala Marcin Radzięta który wspominał ks. Antoniego Pisia a także podziękował wszystkim którzy przyczynili się do zakupu respiratora. Jak zaznaczył dyrektor Marcin Radzięta taka forma upamiętnienia zmarłego kapłana jest czymś wyjątkowym. Pan dyrektor powiedział: „W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego chciałbym niniejszym złożyć dla Księdza Proboszcza oraz całej wspólnoty parafialnej Parafii pw. Św. Antoniego Opata w Męcinie podziękowania za przekazanie respiratora oraz kardiomonitora dla potrzeb Szpitala. Jako dyrektor Szpitala czuję się podwójnie zobowiązany, gdyż mam zaszczyt także pozostać członkiem tejże Parafii.

            Pozostanie w naszej pamięci zarówno ten niezwykły dar jak i okoliczności, za których udziałem Wspólnota parafii podjęła trud zgromadzenia funduszy, na urządzenia, które, zwłaszcza w tym, tak trudnym dla Nas wszystkich, czasie pandemii Covid-19, przyczyni się do uratowania życia i zdrowia pacjentów wymagających specjalistycznego wspomagania oddychania. Śmierć Księdza Proboszcza Antoniego Pisia przyszła nagle i przeszyła boleścią wiele serc. Kościół stracił swojego wiernego sługę, rodzina parafialna swojego ojca, ja powiernika i człowieka, który służył mnie radą w trudnych momentach. Pamiętam chwile spędzone z ks. Antonim, zwłaszcza wspólny wyjazd do Czadu i Jego świadectwo wiary. Przebywanie z Księdzem Proboszczem było dla mnie darem i zaszczytem, a obrazy tych spotkań noszę głęboko w sercu.” Dodał także: „Jako ludzie Kościoła wierzymy, że śmierć nie jest końcem, jest tylko przystankiem na drodze każdego z Nas ku Bogu. Towarzyszymy zmarłemu w jego ostatniej ziemskiej drodze, dzielimy się w czasie żałoby wspomnieniami, zapalamy świece i znicze, dbamy o zachowanie
w pamięci. Ten podarowany pacjentom Szpitala respirator będzie jak palący się ciągle znicz, jak świeże kwiaty. Będzie darem niosącym nadzieję i życie, dla najbardziej potrzebujących”.

            Następnie w imieniu parafian oraz darczyńców głos zabrał ks. proboszcz Witold Machalski a po nim państwo Smoleniowe. Podkreślili oni że taka forma upamiętnienia zmarłego ks. Antoniego na pewno by mu się spodobała, a zbiórka była formą wdzięczności za jego posługę w Męcinie.

            Potem ks. Witold Machalski poświęcił nowy sprzęt medyczny i odmówiono krótka modlitwę.

Podczas społecznej zbiórki pieniędzy uzbierano kwotę 127 310 złotych za które zakupiono respirator z kardiomonitorem. Sprzęt ten będzie służył pacjentom na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii naszego Szpitala. Jak zaznaczali w internecie podczas trwania zbiórki organizatorzy: „Ksiądz Antoni Piś był osobą niezwykle skromną i pełną entuzjazmu dla wszelkich inicjatyw pomocowych, dlatego aby uczcić jego pamięć, warto wesprzeć zakup takiego sprzętu medycznego, z jakiego on sam korzystał podczas pobytu w szpitalu. 16 października 2020 roku nasz drogi proboszcz Antoni Piś przegrał walkę z wirusem COVID-19. Aby wyrazić wdzięczność za jego dobroć, zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności i wielką aktywność duszpasterską, parafianie pragną ufundować respirator wraz z kardiomonitorem dla Szpitala Powiatowego w Limanowej”.

 

Karol Wojtas

Rzecznik Szpitala