Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Szpital posiada w pełni zmodernizowaną sieć instalacji gazów medycznych

22 września 2022
źródło: MUW w Krakowie - zdjęcie
źródło: MUW w Krakowie

W tym roku ukończono kolejny, ostatni etap unowocześnienia instalacji gazów medycznych w Szpitalu. Pierwsze prace związane z jej przebudową przeprowadzono na przełomie roku 2020/2021.

Prace na przełomie 2020 i 2021 roku związane były głównie z przebudową gazów medycznych w bocznym skrzydle budynku Szpitala, czyli w budynku C gdzie znajduje się Oddział Pulmonologii. Celem robót było, by przy każdym łóżku w Oddziale Pulmonologicznym były gniazda do tlenu, próżni i sprężonego powietrza. Wcześniej był tam bezpośredni dostęp do tlenu, jednak w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania oddział musiał wspomagać się koncentratorami tlenu – co było wystarczające, ale mniej komfortowe. Po modernizacji we wszystkich salach oddziału są gniazda z tlenem, próżnią i sprężonym powietrzem. Wydzielono wówczas również salę z dwoma stanowiskami do intensywnego nadzoru pulmonologicznego oraz dwie sale z czterema stanowiskami dla pacjentów wymagających nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. Zainstalowane kardiomonitory podłączone do konsoli zbiorczej IT umożliwiają także ciągłe monitorowanie funkcji życiowych pacjentów i zdalny nadzór nad nimi.

Kolejnym elementem udoskonalenia gospodarki gazami medycznymi w Szpitalu był zakup dodatkowego zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen (3 tony) wraz z parownicą atmosferyczną. Na obecną chwilę Szpital Powiatowy w Limanowej dysponuje 1 dużym zbiornikiem tlenu (6,2 tony), 1 zbiornikiem małym (3 tony) oraz tlenownią w której znajduje się 40 butli 40 litrowych podłączonych w rampie, stanowiących zabezpieczenie na wypadek awarii zbiorników głównych.

Łączna wysokość poniesionych wówczas kosztów to 65 000 zł na roboty budowlane i 30 000 zł na zakup nowego zbiornika tlenu wraz z montażem. Całość została pokryta ze środków własnych Szpitala.

Tegoroczna modernizacja wykonana została w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w związku z tym Wykonawca w pierwszej kolejności opracował dokumentację projektową, a następnie przystąpił do prac. Zakres robót obejmował:

  • wymianę istniejących, przestarzałych technologicznie pionów i poziomów instalacji tlenu medycznego,
  • montaż 12 rozdzielni tlenowo – próżniowych z sygnalizatorami gazu oraz powiadomieniem GSM wraz z wymianą zaworów i tablic zasilających w budynkach głównym (A) Szpitala i budynku C (gdzie zlokalizowany jest m.in. Oddział Pulmonologii)
  • instalację nowych punktów poboru tlenu medycznego – 100 punktów w salach chorych w budynku głównym (A) oraz budynku pulmonologii (C).
  • wymianę 22 istniejących kompletów gniazd medycznych (Tlen , powietrze i próżnia)
  • modernizację instalacji gazów medycznych na IV p. w pomieszczeniach do tej pory użytkowanych przez podmiot zewnętrzny,

- Gruntowna i kompleksowa modernizacja instalacji gazów medycznych oraz zakup nowego zbiornika tlenu jest gwarancją, że Szpital Powiatowy w Limanowej jest skutecznie zabezpieczony na wypadek sytuacji wymagających ponadstandardowego zużycia ilości tlenu - zapewnia Marcin Radzięta Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej .

Koszt tych prac to ponad 890 tys. zł.

Dzięki złożeniu przez Szpital Powiatowy w Limanowej do Wojewody Małopolskiego wniosku o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Zdrowia, otrzymaliśmy na ten cel 300 tys. zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Pozostała część wydatków została pokryta ze środków własnych Szpitala.