Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Szpital w Limanowej dołączy do Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej

15 grudnia 2017
Szpital w Limanowej dołączy do Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - zdjęcie

Departament Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizuje projekt pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”, którego wdrożenie planowane jest z zaangażowaniem środków unijnych dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Zgodnie z założeniami RPO WM, na realizację projektu przewidziana jest kwota około 200 mln zł, z czego 85% pokryje dofinansowanie z EFRR, a 5% dofinansowanie z budżetu państwa. 

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) to nowoczesna platforma elektronicznych usług medycznych w województwie, która w przyszłości ułatwi życie pacjentom oraz lekarzom.

 

Celem realizacji projektu MSIM jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez:

  • unowocześnienie systemu obsługi pacjenta,
  • ujednolicenie procesu gromadzenia danych medycznych umożliwiającego swobodną wymianę informacji pomiędzy szpitalami
  • oraz szybszy i tańszy sposób leczenia bez konieczności powielania tych samych badań w różnych placówkach.

 

Szpital Powiatowy w Limanowej w ramach planowanego partnerstwa w projekcie pozyska środki w wysokości ok. 3,6 mln  na wdrożenie niezbędnych elementów informatycznych pozwalających na integrację z MSIM.

Szpital, dzięki pozyskanym środkom, będzie w stanie wdrożyć innowacyjne rozwiązania pozwalające na stworzenie bezpiecznego, stabilnego i wydajnego środowiska informatycznego. Modernizacja lokalnej infrastrukturę informatycznej zarówno od strony sprzętowej (nowoczesne serwery, pamięci masowe), jak i od strony  oprogramowania aplikacyjnego pozwoli zrealizować wymagane elementy integracji z platformą regionalną MSIM. Zakończenie realizacji projektu przewidziane na 2021 r.