Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Szpital w nowej odsłonie

30 grudnia 2021
Szpital w nowej odsłonie - zdjęcie

Trwa przetarg na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków  Szpitala Powiatowego w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego wraz montażem instalacji fotowoltaicznej”.

Inwestycja została podzielona na 3 zadania:

 Zadanie 1

  1. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
  2. Docieplenie stropodachów,
  3. Wymiana nieszczelnego pokrycia stropodachów z papy termozgrzewalnej na pokrycie z membrany dachowej,
  4. Wymiana rynien i spustów dachowych,
  5. Odnowienie elewacji wraz z uzupełnieniem ubytków w elewacji oraz ociepleniem ścianek zewnętrznych wykonanych z luksferów,
  6. Likwidacja balkonów  w budynków pulmonologii.

Zadanie 2
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych robót budowlano montażowych związanych z budową instalacji fotowoltanicznej o mocy około 250 kW.

Zadanie 3
Wyburzenie budynku technicznego komory klimatyzacyjnej  wraz z remontem budynku – garaży karetek pogotowia.

 

Szacunkowa wartość inwestycji to ponad 8 mln złotych, z czego 6 mln złotych zostanie pokrytych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast pozostała część ze środków własnych Szpitala.

 

Inwestycja jest dofinansowana ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za co składamy podziękowania Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie,
Panu Wicewojewodzie Józefowi Leśniakowi oraz Zarządowi i Radzie Powiatu Limanowskiego.