Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Szpitalny Ośrodek Zdrowia w Limanowej na ul. Witosa 28 otrzymał dofinansowanie z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

26 października 2022
Szpitalny Ośrodek Zdrowia  w Limanowej na ul. Witosa 28 otrzymał dofinansowanie z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - zdjęcie

Szpital Powiatowy w Limanowej wnioskował o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Dzięki pozytywnej weryfikacji szpitalna placówka POZ otrzymała ponad 24 tys. złotych dofinansowania.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na doposażenie stanowisk pracy personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i położnych POZ oraz pozostałych pracowników POZ w środki ochrony indywidualnej takie jak maski chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe czy też prześcieradła jednorazowe. Zakupiony zostanie również sprzęt w tym: aparat EKG, aparaty do mierzenia ciśnienia mechaniczne i elektroniczne, fonoendoskopy/stetoskopy, koncentrator tlenu, inhalatory, pulsoksymetr, termometry do pomiaru temperatury ciała oraz worki ambu z wyposażeniem.

Głównym celem projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 –Wsparcie grantowe placówek POZ” jest zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ - w szczególności personelu medycznego, a także pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty w czasie pandemii COVID-19.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów objętych wnioskiem. Montaż finansowy zadania grantowego: 85 % współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 15 % wkład własny grantobiorców.

Łączna wartość zadania grantowego realizowanego przez Ośrodek Zdrowia w Limanowej – Sowliny, ul. Witosa 28 wynosi 24 327,06 zł, z czego kwota 20 678,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Projekt realizowany przez Województwo Małopolskie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.