Logo sygnet
Logo szpitala Limanowa
Flaga Polski Flaga UK
Infolinia 18 33 01 700
Certyfikat 2019 56 Flaga Unii Europejskiej
+ Zwiększ tekst
- Zmniejsz tekst
Wersja kontrastowa
Mapa strony

Zakończenie programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019

25 listopada 2019
Zakończenie programu polityki zdrowotnej pn. Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019 - zdjęcie

Szpital Powiatowy w Limanowej otrzymał podziękowania od Sławomira Gadomskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia za wdrożenie i zaangażowanie w realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019" oraz utworzenie w 2017 roku Sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej. Podziękowania zostały również skierowane do lek. Adama Rysia – Kierownika Oddziału Pulmonologii oraz całego Zespołu Medycznego Oddziału.

W ramach zrealizowanego programu utworzono na Oddziale Pulmonologii dwie 2-stanowiskowe sale Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM). W 2018 roku tym specjalistycznym leczeniem objętych zostało 31 pacjentów, natomiast w 2019 – 40. Każdy z nich wspomagany był również specjalistyczną rehabilitacją pulmonologiczną.

Zakończenie programu nie wpłynie na dostępność tej metody leczenia. Każdy Pacjent wymagający nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w dalszym ciągu uzyska pomoc na Oddziale Pulmonologii.

Warto przypomnieć, iż przewlekłe niezakaźne choroby płuc są czwartą przyczyną zgonu w Polsce. Jedną z przyczyn tego stanu jest brak dostępu do od dawna stosowanej metody leczenia ciężkich zaostrzeń tych chorób. Metodą tą jest ratująca życie Nieinwazyjna Wentylacja Mechaniczna (NWM). Stosowanie NWM w Europie Zachodniej spowodowało zmniejszenie śmiertelności z powodu zaostrzeń Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP) o 50%.

Realizacja ww programu polityki zdrowotnej miała na celu:

 • zmniejszenie umieralności z powodu zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania (z powodu różnych chorób, przede wszystkim z powodu POChP) poprzez wdrożenie i realizację terapii – nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej stosowanej w nowoczesnych, nadzorowanych salach Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej (sNWM),
 • zapewnienie dostępności do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu zaostrzeń przewlekłej niewydolności oddychania,
 • poprawa jakości życia poprzez realizację programu rehabilitacji pneumonologicznej w warunkach domowych dla chorych na POChP po leczeniu zaostrzenia przewlekłej niewydolności oddychania,
 • zmniejszenie dysproporcji w dostępie do NWM na terenie Polski i w stosunku do krajów UE.

 

W ramach programu Szpital otrzymał dofinansowanie, dzięki któremu zakupiono:

 • respirator do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
 • respirator przeznaczony do wspomagania wentylacji okresowej lub okresowej i ciągłej (3 szt)
 • stację centralnego nadzoru - Centrala monitorowania
 • urządzenie umożliwiające przyłóżkowe monitorowanie (4 szt.):

a)    EKG trzyodprowadzeniowe,

b)    liczby oddechów,

c)    ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną,

d)    wysycenia oksyhemoglobiny tlenem (saturacji) metodą przezskórną (pulsoksymetria) -

 • łóżko wielofunkcyjne sterowane elektrycznie (2 szt)
 • kapnograf do monitorowania przezskórnego pCO2
 • aparat do monitorowania NWM i diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu, umożliwiający monitorowanie następujących parametrów: przepływ powietrza, chrapanie, pozycja ciała, SpO2, HR, wysiłek oddechowy
 • nebulizator z zestawem akcesoriów (maska, ustnik, rurka T do układu respiratora) (4 szt.)
 • sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 1 pompa strzykawkowa - Pompy infuzyjne (4 szt.)
 • elektryczne urządzenie do ssania (2 szt.)
 • analizator do gazometrii
 • asystent kaszlu
 • sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej

Na zakup sprzętu otrzymaliśmy 332 775,00 zł, natomiast na prowadzenie rehabilitacji pulmonologicznej w 2017 roku otrzymaliśmy 22 380,00 zł, a w 2018 roku 87 655,00 zł.